Förhandsuppgifter om lån

En tjänst för uppföljning av företagets låneuppgifter

Du kan få förhandsuppgifterna om lånen antingen på papper eller i elektroniskt format.
I förhandsuppgifterna om lånet syns

  • kapital
  • det belopp som förfaller
  • amorteringen
  • räntan och expeditionsavgiften specificerade samt
  • procenten för kundräntan.

Uppgifterna om de lån som förfaller ser du också i nätbanken samtidigt som du får mycket annan information om dina lån.

Om ditt företag har tillgång till filöverföringstjänst och du ingår ett avtal om att hämta förhandsbeskedet om lånet från filöverföringen, kan du föra in uppgifterna direkt till företagets bokföringsprogram.

Aktuella produkter Alla driftskapitalprodukter Aktuella produkter

Kreditlimit

Behändig kreditlimit som ansluts till betalningsrörelsekonto.

Betalningar på kontot amorterar den utnyttjade kreditlimiten och då är den vid behov tillgänglig på nytt.

Flexkredit

En förmånlig och flexibel engångskredit på upp till 25 000 euro.

Amorteringsfria perioder är tillgängliga vid behov. Krediten kan också återbetalas i förtid utan kostnader.

Fakturabelåning

Pengar för företagets fakturafordringar

Fakturabelåning är en kreditlimit med överförda fakturafordringar som säkerhet.

Alla driftskapitalprodukter

Kreditlimit

Behändig kreditlimit som ansluts till betalningsrörelsekonto.

Betalningar på kontot amorterar den utnyttjade kreditlimiten och då är den vid behov tillgänglig på nytt.

Fakturabelåning

Pengar för företagets fakturafordringar

Fakturabelåning är en kreditlimit med överförda fakturafordringar som säkerhet.

Flexkredit

En förmånlig och flexibel engångskredit på upp till 25 000 euro.

Amorteringsfria perioder är tillgängliga vid behov. Krediten kan också återbetalas i förtid utan kostnader.

Råd för hanteringen av driftskapital

Article link title

Article link description