Företagets Flexkredit

     Upp till        25 000 € utan 

säkerhet

Företagets Flexkredit är en snabb och lätt företagskredit upp till 25 000 euro utan säkerhet. Flexkrediten lämpar sig för företagets finansieringsbehov, såsom för att finansiera överraskande anskaffningar, jämna ut säsongfluktuationer eller utnyttja kontantrabatter. Om du är kund hos Nordea behöver du inte besöka kontoret utan vi kan avtala om krediten per telefon.

Flexkredit - Fördelar Lånekalkylatorn Egenskaper Flexkredit - Fördelar

Fördelar för ditt företag

  • Snabbt – beslutet ges i allmänhet genast och pengarna finns på företagets konto följande bankdag.
  • Lätt – krediten kan också beviljas utan säkerhet.
  • Smidigt – kunder hos Nordea behöver inte besöka kontoret utan vi kan avtala om krediten per telefon.
  • Flexibelt – två amorteringsfria månader per år ingår i krediten, och företaget kan avtala om 1–6 amorteringsfria månader i början av lånetiden. Krediten kan även återbetalas i förtid utan extra kostnader.

Behändig finansieringsform för små och medelstora företag

Företagets Flexkredit lämpar sig för akuta behov av driftskapital och mindre investeringar upp till 25 000 euro, till exempel för att

  • utvidga företagsverksamhet
  • göra nödvändiga anskaffningar
  • utnyttja kontantrabatter
  • betala överraskande utgifter
  • jämna ut säsongväxlingar
Lånekalkylatorn

Du kan ansöka om Företagets Flexkredit utan säkerhet upp till 25 000 euro med en lånetid på 3–36 månader. Med denna lånekalkylator kan du även beräkna andra finansieringsalternativ. 

Observera att kalkylen är indikativ. Kontakta oss så att vi tillsammans kan skapa en finansieringsplan för ditt företag.  

Egenskaper

Mer fakta Företagets Flexkredit

Med Företagets Flexkredit gör du företagets små investeringar och nödvändiga inköp upp till 25 000 euro. Du kan välja en lånetid på 1–36 månader.

Två amorteringsfria månader ingår i krediten och du kan använda dem genast eller senare. Månaderna får dock inte följa på varandra. Utöver dem kan du avtala om 1–6 amorteringsfria månader i början av lånetiden.

Flexkredit kan beviljas när företagets kreditupplysningar är i ordning och kreditförmågan är tillräcklig.

Neuvoja käyttöpääoman hallintaan