Fakturabelåning är en kreditlimit där företagets kundfordringar står som säkerhet. Fakturabelåning omfattar tjänster för indrivning och täckning av köparrisk med en kreditförsäkring.

Fakturabelåning Mer fakta Exportfordringar Fakturabelåning

Fakturabelåning är ett utmärkt alternativ om ditt företag vill förbättra sin likviditet och till exempel effektivisera indrivningen. Fakturabelåning löser också behovet av driftskapital som uppstår i samband med företagets tillväxt eller kraftiga säsongväxlingar.

Företagets fördelar med fakturabelåning

 • bättre likviditet
 • köparna betalar punktligare när finansiären sköter indrivningen
 • finansieringsbeloppet anpassas flexibelt efter företagets utveckling
 • genom att utnyttja betalningsvillkor på ett mångsidigt sätt förbättrar du företagets konkurrenskraft
 • du effektiviserar företagets verksamhet när du lägger ut rutiner
Mer fakta

Fakturabelåning tidigarelägger kassaflödena från försäljningen och omsättningen av pengarna blir snabbare. Ditt företag får upp till 80 % av fakturans belopp följande bankdag och resten då köparen betalar fakturan. Fakturabelåning används via nättjänsten.

Fakturabelåning lämpar sig för

 • fakturering mellan företag
 • företag med etablerad kundkrets
 • företag vars fakturering är minst 700 000 euro per år (inkl. moms)
 • finansiering av inhemska fordringar och exportfordringar

Fakturabelåning lämpar sig inte för

 • fakturering av konsumenter
 • nystartade företag
 • fakturering som grundar sig på betalningsposter
Exportfordringar

Fakturabelåning avhjälper utmaningarna med exportverksamheten; behov av driftskapital till följd av långa betalningsvillkor samt den risk som är behäftad med betalningsförmågan hos utländska köpare.

Exportföretagets fördelar med fakturabelåning

 • bra likviditet trots långa betaltider
 • 90 procent av kreditrisken kan avvärjas med kreditförsäkring
 • underlättar hanteringen av exporthandel

Råd för hanteringen av driftskapital

Article link title

Article link description