Bilagor till bokslutet

Beställ Saldointyg och Specifikation över ansvarsförbindelser och säkerheter

Beställ våra elektroniska tjänster för att underlätta planeringen, uppföljningen, rapporteringen och bokslutet för ditt företag. Vi tillhandahåller Saldointyg och Specifikation över ansvarsförbindelser och säkerheter elektroniskt via filöverföringen eller nätbanken.

Företagets fördelar med de elektroniska tjänsterna

  • Du får utskrifterna via nätbanken eller filöverföringen varje månad dygnet runt.
  • Utskrifterna för föregående månad är tillgängliga den femte bankdagen i följande månad.
  • Ditt företag kan också befullmäktiga t.ex. revisionsbyrån, disponentbyrån, revisionssammanslutningen eller ett annat koncernbolag att hämta materialet från filöverföringen till samma pris.
  • Bokföringsbyrån och disponentbyrån kan hämta intygen över alla relevanta bolag på en gång.
  • Utskrifterna finns tillgängliga också i efterskott: i filöverföringen finns de för 4 månader bakåt och i företagets Classic-nätbank 18 månader.
  • Du får utskrifterna på finska, svenska eller engelska.

Börja använda dessa händiga och förmånliga tjänster genast. Saldointygstjänsten kan du öppna själv i nätbanken. Ytterligare uppgifter om Saldointyg och Specificationer över asvarsförbindelser.

Aktuella produkter Alla driftskapitalprodukter Aktuella produkter

Kreditlimit

Behändig kreditlimit som ansluts till betalningsrörelsekonto.

Betalningar på kontot amorterar den utnyttjade kreditlimiten och då är den vid behov tillgänglig på nytt.

Flexkredit

En förmånlig och flexibel engångskredit på upp till 25 000 euro.

Amorteringsfria perioder är tillgängliga vid behov. Krediten kan också återbetalas i förtid utan kostnader.

Fakturabelåning

Pengar för företagets fakturafordringar

Fakturabelåning är en kreditlimit med överförda fakturafordringar som säkerhet.

Alla driftskapitalprodukter

Kreditlimit

Behändig kreditlimit som ansluts till betalningsrörelsekonto.

Betalningar på kontot amorterar den utnyttjade kreditlimiten och då är den vid behov tillgänglig på nytt.

Fakturabelåning

Pengar för företagets fakturafordringar

Fakturabelåning är en kreditlimit med överförda fakturafordringar som säkerhet.

Flexkredit

En förmånlig och flexibel engångskredit på upp till 25 000 euro.

Amorteringsfria perioder är tillgängliga vid behov. Krediten kan också återbetalas i förtid utan kostnader.

Råd för hanteringen av driftskapital

Article link title

Article link description