Beställning av bokslutsmaterial

Nu kan du beställa de vanligaste intygen som du behöver för företagets bokslut behändigt av oss. Materialet för föregående månad är tillgängligt den 5 bankdagen i följande månad. Leveranstiden är fem (5) bankdagar. Banken postar intygen till beställaren till den fasta adress till företaget som banken har kännedom om.

Alternativa leveranssätt

  • Om du vill beställa intygen också direkt till bokföringsbyrån eller revisorn, beställ materialet via företagets nätbankÖppnas i nytt fönster eller företagets nätbankÖppnas i nytt fönster (Corporate netbank på finska).
  • Saldointygen och specifikationerna över ansvarsförbindelser och säkerheter får du snabbt också elektroniskt.
  • Om du behöver några andra intyg än de ovan nämnda, kontakta Nordea Företagstjänst.
  • Om du vill beställa de vanligaste intygen bara till ditt företag, beställ bokslutsmaterialet. (Vi postar intygen till beställaren till företagets stadigvarande adress som banken har kännedom om.) Årsskiftets bokslutsmaterial som ska sändas har hopat sig. Det kan leda till fördröjningar vid sändningen av utskrifterna.
Aktuella produkter Alla driftskapitalprodukter Aktuella produkter

Kreditlimit

Behändig kreditlimit som ansluts till betalningsrörelsekonto.

Betalningar på kontot amorterar den utnyttjade kreditlimiten och då är den vid behov tillgänglig på nytt.

Flexkredit

En förmånlig och flexibel engångskredit på upp till 25 000 euro.

Amorteringsfria perioder är tillgängliga vid behov. Krediten kan också återbetalas i förtid utan kostnader.

Fakturabelåning

Pengar för företagets fakturafordringar

Fakturabelåning är en kreditlimit med överförda fakturafordringar som säkerhet.

Alla driftskapitalprodukter

Flexkredit

En förmånlig och flexibel engångskredit på upp till 25 000 euro.

Amorteringsfria perioder är tillgängliga vid behov. Krediten kan också återbetalas i förtid utan kostnader.

Kreditlimit

Behändig kreditlimit som ansluts till betalningsrörelsekonto.

Betalningar på kontot amorterar den utnyttjade kreditlimiten och då är den vid behov tillgänglig på nytt.

Fakturabelåning

Pengar för företagets fakturafordringar

Fakturabelåning är en kreditlimit med överförda fakturafordringar som säkerhet.

Råd för hanteringen av driftskapital

Article link title

Article link description