Koll på kassaflödet

A man holding a wooden box - 935x250

Liquidity Management flow - SE - 158x158Om du har en klar bild över företagets kassaflöde så blir det enklare att se vad som kan förbättras. Målet är att påskynda inbetalningarna så mycket som möjligt så att ditt företags kassaflöde och affärsverksamhet blir starkare.

Ta kontroll

Förstärka ditt kassaflöde Låt oss hjälpa till Förstärka ditt kassaflöde

Förstärka ditt kassaflöde

Att få in en stor summa pengar från en försäljning av en produkt eller tjänst är höjdpunkt för alla företagare. Med ett optimalt kassaflöde får du ut så mycket som möjligt av pengarna som kommer in. Genom att optimera ditt kassaflöde stärker du företaget och skapar förutsättningar för att växa.

 Pictogram showing a scale 

Praktiska tips

Pengar ut 

 • Jämför dina varu- och tjänsteleverantörers priser och villkor ofta. Omförhandla villkoren om du får reda på att en befintlig och pålitlig leverantör har sämre villkor än vad du skulle få hos en ny leverantör. Kom ihåg att goda relationer är värdefulla. Om du kan få bättre villkor hos en befintlig leverantör kan du behålla relationen och den tillförlitlighet som du kanske inte får hos en ny leverantör.
 • Betala dina räkningar så sent som möjligt, men aldrig försent! Eller så kan du be dina leverantörer om rabatt för förtida betalningar. Det optimerar kassaflödet för båda parterna.
 • Minska antalet varu- och tjänsteleverantörer om du kan. Välj leverantörer som ger större kunder rabatter eller andra fördelar.

Pengar in   

 • Undersök vilka betalningsvillkor dina konkurrenter har och om villkoren för ditt företag skiljer sig från dem.
 • Överväg att förkorta betalningsperioder på dina fakturor så att företaget får snabbare tillgång till pengarna. Erbjud rabatter till kunder som betalar snabbare än vad de måste.
 • Godkänn kort- och mobilbetalningar så att du får betalt direkt.
 • Kontrollera kundens kreditupplysningar innan du godkänner beställningen.
 • Undvik sena betalningar genom att skicka tydliga och informativa fakturor.
Låt oss hjälpa till

Låt oss hjälpa till

 • Med factoring dvs. fakturabelåning, kan du få betalt snabbare.
 • Genom leasing får du mer likvida medel. Du behöver inte äga allt.
 • E-faktura underlättar ditt och dina kunders liv.
 • Gör inköp med ett företagskort. Det sparar tid och ger bättre kontroll.
 • Använd betalningsfileri stället för att hantera enstaka betalningar.

Planera för framtiden

Allt börjar med en plan Låt oss hjälpa till att planera Allt börjar med en plan

Planering är A och O

Vilka drömmar och ambitioner har du med ditt företag? Företagare som precis satt igång hoppas att verksamheten ska bli stabil och lönsam. Företagare som hållit på en tid kanske vill anställa fler medarbetare, köpa bättre maskiner eller flytta till större lokaler. Att expandera utomlands kan också vara en ambition. Om du planerar för framtiden är chansen större att dina drömmar förverkligas.

Varje företag går igenom olika stadier, och om du känner till dem blir det lättare att fatta smarta beslut. Då kommer du att kunna agera i tid om du behöver göra en investering, eller om du har en säsongsbetonad verksamhet och måste sätta undan pengar för lågsäsongen.

Att göra prognoser är ett effektivt sätt att planera. Här kommer några grundläggande tips:

Pictogram 1 - 164x96 - new

Fastställ de grundläggande förutsättningarna

- Bestäm vad målet är med din verksamhet. Om du har flera mål, gör en prioriteringsordning.
- Bestäm när du ska uppnå dina mål och var realistisk. Det är bättre med generösa tidsramar än alltför snäva.
- Ta fram uppgifterna som du behöver för din prognos. Kartlägg när ditt kassaflöde är starkt respektive svagt. Gå igenom transaktionerna på företagets konto en bit tillbaka i tiden. Gör en översikt över vilka inbetalningar som är på gång den närmaste tiden.

Pictogram 2 - 164x96 - new

Blicka bakåt

- Historik ger en bra indikation på framtiden. Gå igenom transaktionerna på företagets konto under de senaste 3–4 åren. Försök sortera uppgifterna månad för månad. Då får du en bra översikt över dina in- och utbetalningar.
- Om ditt företag har lanserat nya produkter och tjänster är det en god idé att analysera hur det har påverkat ditt kassaflöde.
- Som nyföretagare bör du ta reda på hur mycket det kostar dig att starta verksamheten. Sedan kan syftet med din plan vara att få in pengar för att täcka dessa första utgifter.

Pictogram 3 - 164x96 - new

Planera framåt

- Gå igenom orderboken och se vilka betalningar som är på ingång.
- Uppskatta dina framtida intäkter och kostnader och fastställ när du behöver göra investeringar.

Pictogram 4 - 164x96 - new

Handlingsplan

- Gör en budget som visar hur mycket kontanta medel ditt företag har månad för månad. Det är bra om du behöver bygga upp ett överskott för framtida investeringar. Budgeten visar också när det finns risk för kassabrist och ger dig tid att undvika detta.
- Använd alla uppgifter du har hittat och gör en kassaflödesprognos. Börja med att göra en så korrekt prognos som möjligt över företagets in- och utbetalningar de kommande veckorna.
- Kom ihåg att justera prognosen regelbundet

Låt oss hjälpa till att planera

Låt oss hjälpa till

 • Med factoring dvs. fakturabelåning, kan du få betalt snabbare. 
 • Skaffa en kontokredit, dvs. en kredit som har anslutits till företagets konto, som hjälper till att hantera tillfälliga underskott och lågsäsonger.
 • Genom leasing får du mer likvida medel. Du behöver inte äga allt.
 • Låt oss hjälpa dig definiera hur stor kassa som behövs, och ge rådgivning om hur du kan placera överskottet med hänsyn till risk och avkastning.

Risk – en del av livet

Hantera riskerna Låt oss hjälpa till att hantera riskerna Hantera riskerna

Hantera riskerna

Risk map

Allt företagande innebär risker, men också möjligheter. Det handlar om hur du navigerar bland dem. Exempelvis kan utlandshandel innebära risker kopplade till förändringar i valutakurser, vilket kan ge högre kostnader eller lägre intäkter än tänkt. Andra risker är opålitliga leverantörer, kunder som inte betalar i tid (eller över huvud taget) och landets ekonomiska eller politiska instabilitet. Du behöver förstå ditt företags specifika risker och hur de går att hanteras. På så sätt kan du ta tillvara på möjligheterna och undvika fallgroparna.

Till att börja med: Kolla valutarisken med vår behändiga valutariskräknare.

Låt oss hjälpa till att hantera riskerna

Låt oss hjälpa till