Blanketter

Det finns färdiga blanketter för planering av företagets affärsverksamhet och finansiering. När du kommer till Nordea för att diskutera dina planer fyll i blanketterna och ta med dem till förhandlingarna.

Företagsanalyskommissionens blanketter

Du kan använda Företagsanalyskommissionens T- och S-blanketter som hjälpmedel vid planeringen:

  • Investeringsplan T1 för kalkylering av kapitalbehovet för investeringar och finansiering
  • Resultatplan T2 för planering av företagets operativa resultat
  • Finansieringsplan T4 för planering av tillräcklig finansiering på medellång sikt
  • Kassabudget T5 för planering av finansiering på kort sikt
  • Lån T7, en lånespecifikation som stöd för planering av finansiering
  • Tilläggsuppgifter till bokslutet S1 för komplettering av bokslutet

Företagsanalyskommissionens T- och S-blanketter.Öppnas i nytt fönster