Specialexpertis på Företagsbankerna

Företagsbanken har specialiserat sig på betjäning för företagskunder med omfattande servicebehov. Företaget kan redan ha flera anställda som sköter bankärenden, och därför vill också Nordea stå till tjänst med ett starkt proffsteam.

Fördelar för företaget Kundteam Fördelar för företaget

Företagsbanken erbjuder specialistteam för företagen

En kundansvarig chef svarar alltid för den service som ges Företagsbankens kunder. Han eller hon kallar samman ett proffsteam, som består av experter inom olika områden.

Företaget kan också ha en egen arbetsfördelning som inverkar på bankärendena. Företagets fakturering kan till exempel skötas av en annan person än den som sköter placeringar – även i Företagsbanken har dessa olika kontaktpersoner. På så sätt bildas ett nät av kontaktpersoner mellan företaget och Nordeas Företagsbank.

Företagsbanken erbjuder

  • en kundansvarig chef, som har erfarenhet av motsvarande företag
  • ett proffsteam, som koordineras av den kundansvariga chefen
  • experter som är vana att hantera omfattande servicebehov
  • regelbundna gemensamma möten
  • fortlöpande kontakt i dagliga ärenden.

Det finns sju Företagsbanker runtom i Finland.

Kundteam

Kundteam säkerställer servicenivån

Företagsbankens kunder har vanligen så omfattande servicebehov att ärenden sköts nästan dagligen. Servicerådgivarna som hör till kundteamet svarar för den dagliga verksamheten.

Experterna kartlägger regelbundet kundens nuvarande tjänster och nya servicebehov. Beroende på ärendet går det ibland snabbt att nå lösningar,  medan det andra gånger kan krävas mycket arbete och samarbete med kunden.

Den kundansvariga chefen leder hela Nordeateamet och kartlägger också framtida servicebehov.

Bild av kundteamet (pdf, 139 KB)Öppnas i nytt fönster

Läs mer om Nordea

Man standing by blue barn door  

Förstklassiga tjänster för ditt företag

Om kapitaltäckning, säkerhet, samhällsansvar och utmärkta tjänster är viktiga för dig, är Nordea din bank.