Företagskontor

Företagskontoren är specialiserade på tjänster för små och medelstora företag. På ett och samma ställe finns experter inom olika områden som tillsammans tar fram den lämpligaste lösningen för kunden.

Fördelar för kunden Experter Företagskontorsnät Fördelar för kunden

Företagskontoren till din tjänst

Företagskontoren skräddarsyr tjänster som svarar mot kundernas behov. Oftast får företagskunden en egen kontaktperson som sköter kundens ärenden på ett övergripande sätt. Kunden kan sköta alla ärenden genom kontaktpersonen. Många ärenden kan skötas per telefon, och personliga möten kan hållas antingen på bankens kontor eller på kundens egen arbetsplats.

Företagskontoret erbjuder

 • en kontaktperson som är specialiserad på företag samt regelbunden kontakt
 • stark kompetens som kontinuerligt utvecklas enligt kundernas behov
 • Nordeas omfattande expertnätverk. 

Förmånsföretagarnas kontaktperson sköter också företagarens och hans eller hennes familjs bank- och försäkringsärenden, dvs. företagaren kan samtidigt sköta såväl egna som företagets ärenden.

Experter

Kontaktpersonen har ett brett expertnätverk som stöd

Företagets kontaktperson förhandlar med företaget, men som stöd har han eller hon ett flertal experter inom olika områden. Experterna är också verksamma på företagskontoren, vilket betyder att olika former av sparrande och att söka de bästa lösningarna är vardagsrutin för dem.

Vid behov deltar experterna i kundmötena, antingen tillsammans med kontaktpersonen eller ibland även utan honom eller henne. Varje möte planeras separat och den lämpligaste personen eller teamet kallas till mötet.

Betalningsexperter

Betalningsrörelsen är en vital del av företaget, och det är ytterst viktigt att den fungerar effektivt.

Nordeas betalningsexperter är specialiserade på företagets betalningsprocesser och kan se servicebehoven ur företagets synvinkel. De mest typiska diskussionsämnena är:

 • bankförbindelser och servicekanaler
 • e-tjänster
 • försäljning och fakturering
 • inköp och betalning av fakturor
 • företagets kort
 • löner och arbetsgivaravgifter
 • bokföring

Markets-experter

När det gäller olika marknadsrisker eller till exempel placeringar, kan en Markets-expert delta och ge sin syn på olika alternativ.

Vid riskhantering diskuteras ofta

 • ränteskydd
 • valutasäkring och
 • prisskydd i anknytning till råvarupriser.
   

Vid placeringslösningar utgår man i diskussionen alltid från en kartläggning av bland annat kundens risktålighet och riskvilja samt önskad placeringstid.

Nordea Finans experter

Ett banklån är inte alltid det bästa finansieringsalternativet – ibland kan företagets kontaktperson erbjuda dig finansbolagsprodukter.

Vid krävande finansobjekt kallas ofta även Nordea Finans lokala experter till mötet.

Tjänster

 • leasing- eller avbetalningsarrangemang
 • finansiering av kundfordringar
 • leverantörssamarbete

Placeringsexperter

Vid kartläggningen av olika placeringsalternativ kan även placeringsexperter stå till tjänst.

Placeringsexperterna är specialiserade bland annat på

 • olika placeringsprodukter
 • juridik i anknytning till placeringar
 • beskattningsfrågor.
   

Diskussionen börjar alltid med en kartläggning av kundens risktålighet och riskvilja samt placeringstiden.

Företagskontorsnät

Företagskontorsnätet täcker hela Finland

Det finns företagskontor runtom i Finland och de är placerade på sådana orter där de kan betjäna ett så stort antal företag som möjligt. Varje företagskontor har ett bredare verksamhetsområde än den egna orten.

Även många andra Nordeakontor erbjuder företagstjänster, och om företaget ännu inte har något större behov av banktjänster är det ändamålsenligt att sköta ärenden på närmaste Nordeakontor som tillhandahåller företagstjänster.

Läs mer om Nordea

Man standing by blue barn door  

Förstklassiga tjänster för ditt företag

Om kapitaltäckning, säkerhet, samhällsansvar och utmärkta tjänster är viktiga för dig, är Nordea din bank.