Vill du börja använda våra penningförsörjningstjänster? Dagskassaredovisningar krediteras ditt konto tryggt och smidigt. Du får växelpengar antingen på vårt kontor eller genom att beställa dem direkt av värdetransportören. Ingå avtal om penningförsörjning med oss så får du tillgång till tjänsterna.

Penningförsörjning Dagskassaredovisning Nattfack Växelpengar Penningförsörjning

Avtal om penningförsörjning

Penningförsörjningstjänsten förutsätter att du ingår avtal med banken. 

I samband med att avtalet ingås informerar banken dig om hur redovisningarna ska göras och hur du får de växelpengar du behöver. Samtidigt avtalas också om eventuellt nattfack och fack för växelpengar.

Dagskassaredovisning

Det lönar sig att använda de mynt som fåtts av kunderna som växelpengar till andra kunder. På så sätt sparar företaget kostnader, eftersom redovisningarna endast omfattar sedlar, och växelpengar behövs mera sällan.

Vi erbjuder ditt företag tre olika redovisningssätt:

 • sedelredovisning, som omfattar endast eurosedlar
 • myntredovisning, som omfattar endast euromynt
 • blandad redovisning, som omfattar sedlar och högst 50 mynt

Redovisningar med enbart sedlar och enbart mynt är förmånligast.

Om ditt företag har Business Debit-kort kan du sätta in dagskassaredovisningen på konto i TalletusOtto-automat.

Då krediteras pengarna genast på företagets konto.

Kontanta medel levereras till redovisning i särskilda säkerhetspåsar. Det är viktigt att skriva upp det individuella serienumret för säkerhetspåsen innan du lämnar påsen i nattfacket. 

Beställning, leverans, fakturering och prissättning av säkerhetspåsar och redovisningsblanketter ändras. Från 1.1.2016 kan du beställa dem i vår samarbetspartner WaPa Suomi Oy Ab:s nättjänst. Eftersom WaPa levererar säkerhetspåsar som uppfyller Nordeas kvalitetskriterier till den leveransadress du angett behöver du inte besöka kontoret. Lätt och smidigt!

Så här gör du: 

Information om beställningen: 

 • Minimibeställningen är 50 produkter. Genom att beställa ett större antal på en gång blir styckepriset förmånligare. 
 • WaPa hanterar din beställning senast följande vardag och en transportfirma levererar produkterna till ditt företags verksamhetsställe.
 • Transporten ingår i priset på produkten du beställt.
 • WaPa levererar säkerhetspåsar som uppfyller Nordeas kvalitetskriterier. Säkerhetspåsarna har Nordeas logo och på redovisningsblanketterna finns dessutom företagets namn och kontonummer.

För ytterligare information: 

Nordeas kontor tillhandahåller inte längre säkerhetspåsar eller redovisningsblanketter. 

Om ditt företag hanterar en stor mängd kontanter lönar det sig avtala om transporttjänster med en värdetransportör. Värdetransportören kommer då till företaget vid avtalade tidpunkter och lämnar i förväg beställda växelpengar och tar med sig dagskassaredovisningar.

Om transportören lyckas ordna besöket så att det passar in i den rutt som bilen kör, blir transporten förmånligare för kunden.

Om redovisningen av dagskassan inte motsvarar anvisningarna och räknecentralen blir tvungen att utreda den, debiteras en avgift för redovisningsfel i enlighet med prislistan. Om eurobeloppet avviker från det belopp som kunden uppgett med mer än 20 euro, meddelas kunden om skillnaden på kontoutdraget. För detta uppbärs en avgift enligt prislistan.

Redovisningsfel är följande:

 • Kontonumret saknas eller är felaktigt. Räknecentralen kan inte kreditera pengarna på kontot, utan måste kontakta banken för att få kontonumret.
 • Redovisningsblanketten saknas. Det finns inga uppgifter om vem redovisningen tillhör.
 • Redovisningen skiljas över 20 euro.
 • Säkerhetspåsen innehåller flera redovisningar. Redovisningarna kan inte specificeras.
 • Blandad redovisning omfattar mer än 50 mynt.
Nattfack

Nattfack

Nordea har nattfack över hela landet. Fråga banken var nattfacken finns och välj det fack som bäst lämpar sig för dig. Om du vill börja använda nattfack ska du ingå ett särskilt avtal med banken, som därefter ger dig nyckeln eller koden till facket.

Värdetransportören (G4S Suomi Oy och Loomis Suomi Oy) tömmer nattfacken och för redovisningarna till räknecentralen där de räknas och krediteras kontot.

Växelpengar

Det lönar sig att använda de mynt som fåtts av kunderna som växelpengar till andra kunder. På så sätt undviker företaget kostnader för räkning av mynt och anskaffning av växelpengar.

Kontakta det Nordeakontor som erbjuder kassatjänster där du vill sköta dina ärenden och kom överens om hur du får växelpengar.

Om det kontor som du anlitar har ett fack för växelpengar och du börjar använda detta fack, kan du hämta beställda växelpengar under kontorets öppettid när det bäst passar dig, även om kontoret har begränsade tider för kassatjänster.

När du ingår avtal om fack med kontoret får du nyckeln till facket och därefter kan du beställa pengar till facket av värdetransportören.

Du kan beställa växelpengar via värdetransportörens internetportal eller per e-post.

När du ingår avtal om transporttjänster med en värdetransportör levereras växelpengar automatiskt till ditt företag.

Du kan beställa pengarna via värdetransportörens internetportal eller per e-post.

För att värdetransportören ska kunna leverera växelpengarna behöver banken en direktdebiteringsfullmakt av ditt företag.

Beställda växelpengar debiteras ditt konto när pengarna packas. Du förbinder dig att se till att det finns täckning på kontot. Om täckning saknas, kan pengarna inte levereras.

Nordea och FOREX Bank inleder samarbete


Som företagskund hos Nordea kan du framöver anlita FOREX Banks tjänster. Ditt företag ska dock ingå avtal med FOREX Bank för att kunna använda den nya tjänsten. Berätta att du är företagskund hos Nordea när du ingår avtal. 

Till företagen levererar FOREX Bank Ab den beställda valutan inom 3–5 bankdagar antingen till Postens närmaste verksamhetsställe eller direkt till företagets verksamhetsställe med stöd av avtal om värdetransport. 

Hur ska man gå vidare:

 • Kontakta FOREX Bank Ab.
 • Förhandla fram ett avtal om valutatjänster direkt med FOREX Bank Ab
 • Berätta att du är företagskund hos Nordea när du ingår avtal.  

FOREX Bank Ab kommer att ge behövliga anvisningar om användningen av valutatjänsterna.

Kontaktuppgifter till FOREX Bank Ab 

 • Beställningarna hanteras av FOREX Bank som du vid behov kan kontakta per e-post info@forex.fi eller ringa på 020 751 2690 (mån–fre 9–21, lör 9–18 och sön 12–18).