Om ditt kort förkommer

  • Meddela genast spärrtjänsten för kort om ditt kort förkommer, blir stulet eller blir kvar i en automat i utlandet.
  • Det är lättare att göra en anmälan om förkommet kort om du vet kortets nummer (sifferserie med 16 siffror).
  • Om någon stjäl ditt kort, ska du göra brottsanmälan hos polisen.

 

Anmälan om förkomna kort 020 333 24 h/dygn (lna/msa*)

  • Från utlandet +358 20 333 (24 h/dygn)
  • Du kan göra anmälan om förkommet kort även personligen till närmaste Nordeakontor under dess öppettider.

Företagskort Företagskort

Business Visa Debit

Ditt företags kort för kontoanvändning

Business Visa Debit ger dig tillgång till företagets bankkonto runt om i världen.

Nordea Business MasterCard

Du får i genomsnitt 30 dagar räntefri betalningstid

Med Nordea Business MasterCard kan du betala i alla lägen inom ramen för företagets kreditlimit.

First Card

Det överlägsna företagskortet - betaltidskort och resekonto på ett och samma kort

Företaget sparar både tid och pengar med de flexibla First Card-tjänsterna.

Råd om företagskort

Woman in striped shirt by computer  

Betala tryggt på internet

Registrera kortet för nätbetalningar för att handla på internet.

Tools for wood work  

Om ditt kort förkommer

Meddela genast spärrtjänsten för kort på 020 333 om ditt kort förkommer