Information om förändringen av Nordeas legala struktur

Information om kortutgivaren av Nordeas företagskort efter att Nordea Bank Finland Abp sammanslagits med sitt moderbolag Nordea Bank AB (publ).

Information som berör företagskortens kortutgivare efter fusionen (mål 2.1.2017)
NamnNordea Bank AB (publ), filial i Finland
AdressHamnbanegatan 5, FI-00020 NORDEA
Organisationsnummer1703218-0
Kontaktuppgifter

+358-9-1651 (växel)

Företagskunder / Företagstjänst / Telefon: 0200 2525

Andra kontaktuppgifter: Nordea.fi

Nordea Bank AB (publ), publikt aktiebolag, hemort Stockholm, org.nr 516406-0120 övervakas av: Finansinspektionen, P.O. Box 7821, SE-103 97 Stockholm, Sverige, e-post: es.if@nenoitkepsnisnanif, tel: +46 8 408 980 00. Nordea Bank AB (publ), filial i Finland, FO-nummer 1703218-0 övervakas inom ramen för sina befogenheter av: Finansinspektionen, Snellmansgatan 6, PB 103, FI-00101 Helsingfors, e-post: if.avif@avif, tel: +358 10 831 51, och Europeiska centralbanken (ECB), Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Tyskland, (Tfn) +49 69 1344 0.