Att ansöka om kort

Att ansöka om ett företagskort

Ansökningsförfarandet växlar kortspecifikt.

För kortansökan behöver företaget ett skriftligt beslut av styrelsen eller av något annat organ som beslutar om upptagande av kredit (protokollutdrag). Beslutet ska innehålla uppgifter om till vem man ansöker om kort. Den person som företaget befullmäktigar ska dessutom ha dispositionsrätt till det av företagets konton som kortet ansluts till.

Nordea Business MasterCard: Lämna ansökan om Nordea Business MasterCard till det Nordeakontor ditt företag besöker.

Företagskort Företagskort

Business Visa Debit

Ditt företags kort för kontoanvändning

Business Visa Debit ger dig tillgång till företagets bankkonto runt om i världen.

Nordea Business MasterCard

Du får i genomsnitt 30 dagar räntefri betalningstid

Med Nordea Business MasterCard kan du betala i alla lägen inom ramen för företagets kreditlimit.

First Card

Det överlägsna företagskortet - betaltidskort och resekonto på ett och samma kort

Företaget sparar både tid och pengar med de flexibla First Card-tjänsterna.

Råd om företagskort

Woman in striped shirt by computer  

Betala tryggt på internet

Registrera kortet för nätbetalningar för att handla på internet.

Tools for wood work  

Om ditt kort förkommer

Meddela genast spärrtjänsten för kort på 020 333 om ditt kort förkommer