Det löner sig för företag som idkar handel utanför euroländerna att använda valutakonton för skötsel av betalningsrörelsen och administration av valutapositioner. Valutakonton kan öppnas i alla viktiga valutor.

Valutakonto Villkor Valutakonto

Valutakontos förmåner

  • Du betalar behändigt dina fakturor i valuta.
  • Medlen på kontot kan när som helst lyftas.
  • Kontot passar också för placering av tillfälligt kassaöverskott.
  • Till kontot kan du också ansluta en kreditlimit, som tryggar ditt företags likviditet även vid överraskande valutautgifter.
  • För placering av en valutaposition i annan valuta än euro lönar det sig att öppna ett Placeringskonto i valuta.

Villkor

Konton och kontorapportering

Hand turning pages  

IBAN och BIC

Internationellt kontonummer och kod som identifierar banken.

Woman by computer  

Dokument som behövs för att öppna konto

När du har med dig alla papper som behövs är det smidigt att öppna konto för företaget.