Skriv ut saldointyg behändigt via nätbanken eller filöverföringen. På saldointyget samlas saldouppgifter och balanserade räntor per den sista dagen i månaden för konton och kortkrediter.

Saldointyg Egenskaper Tjänstebeskrivning Saldointyg

Saldointygets fördelar för ditt företag

  • Tjänsten kan användas normalt varje dag i veckan dygnet runt.
  • Lätt att öppna och använda.
  • Företaget kan ge fullmakt till exempel till en bokförinsbyrå att hämta intyget via filöverföringen.
  • Intyg kan hämtas retroaktivt. Via filöverföringen är utskriterna tillgängliga i 4 månader och via företagets Classic-nätbank i 18 månader.
  • Lönsamheten av service:
    • Priset på saldointyg som hämtas via Företagets Classic-nätbank är endast 7.00 euro/hämtning. Ingen separat månadsavgift.
    • Priset på intyg som hämtas via filöverföring i Corporate Netbank är 24 euro per år.
Egenskaper

Skriv ut saldointyg behändigt via nätbanken eller filöverföringen.

I saldointyget samlas saldouppgifter och balanserade räntor per den sista dagen i månaden för konton och kortkrediter. Saldointyget motsvarar till datainnehållet bankens saldointyg på papper.

Saldointyg som hämtas via filöverföringen

Ett saldointyg i HTML-format kan hämtas via filöverföringen i Corporate Netbank, Classic Netbank samt med bankförbindelseprogram.

Du får tillgång till saldointygstjänsten via filöverföringen genom att ansluta tjänsten till ditt företags betalningsrörelseavtal på Nordeas kontor.

Saldointyg via Företagets nätbank

Om ditt företag inte har tillgång till filöverföringstjänsten kan du ansluta företaget via Företagets nätbank. Du får genast tillgång till tjänsten.

Saldointyg via WebService-tjänten

Tjänsten tillhandahålls även i WebService-miljön.

Tjänstebeskrivning

Konton och kontorapportering

Hand turning pages  

IBAN och BIC

Internationellt kontonummer och kod som identifierar banken.

Woman by computer  

Dokument som behövs för att öppna konto

När du har med dig alla papper som behövs är det smidigt att öppna konto för företaget.