Dokument som behövs för öppning av konto

Du kan behändigt öppna ett konto för företag på ditt besökskontor. Ta med dig följande dokument antingen på finska, svenska eller engelska.

Handelsregisterutdrag, högst tre månader gammalt.

För bolag, föreningar eller stiftelser krävs alltid registerutdrag och bolagsordning/stadgar. De representanter som är införda i registret (firmatecknare) undertecknar bolagens, föreningarnas och stiftelsernas avtal och beviljar rätt att använda kontot.

Styrelseprotokoll krävs beroende på kundens bolagsform:

Aktiebolag

  • krävs inte förutsatt att avtalet undertecknas av firmatecknare som införts i handelsregistret

Bostadsaktiebolag och ömsesidigt fastighetsbolag

  • styrelseprotokoll krävs alltid

Öppet bolag och kommanditbolag

  • det räcker med att en ansvarig bolagsman undertecknar avtalet (om inte annat nämns i bolagsavtalet)

Förening, andelslag och stiftelse

styrelseprotokoll krävs alltid 

Om ett aktiebolag är under bildning, ersätts handelsregisterutdraget av ett bolagsbildningspaket för aktiebolag som du hittar på adressen http://www.ytj.fi/Öppnas i nytt fönster. Avtalet om bolagsbildning får vara högst tre månader gammalt.

”Beslöts ge dispositionsrätt till konto nr 123422-12345 till följande personer: namn och personbeteckning".

Även den person som öppnar ett konto måste legitimera sig.
Aktuella Alla Aktuella

Checkkonto

Checkkonto är ett lämpligt betalningsrörelsekonto för medelstora och stora företag.

Till checkkontot kan du ansluta alla tjänster som behövs för daglig betalningsrörelse.

Kontoutdrag och transaktionsrapporter

Officiellt intyg om kontotransaktioner och saldo.

Ditt företag kan också välja bland olika elektroniska rapporter som stöd för kassahanteringen.

Valutakonto

För betalningsrörelse utanför euroländerna behöver du valutakonto.

Du betalar behändigt dina fakturor i valuta. Valutakontot kan också användas för administration av valutapositioner.

Alla

Brukskonto

Konto för små och medelstora företag

Ett mångsidigt betalningsrörelsekonto med alla betalningsrörelesetjänster.

Checkkonto

Checkkonto är ett lämpligt betalningsrörelsekonto för medelstora och stora företag.

Till checkkontot kan du ansluta alla tjänster som behövs för daglig betalningsrörelse.

Valutakonto

För betalningsrörelse utanför euroländerna behöver du valutakonto.

Du betalar behändigt dina fakturor i valuta. Valutakontot kan också användas för administration av valutapositioner.

Kassa hantering

Syftet med likviditetshantering är att trygga ditt företags förmåga att klara av sina betalningsskyldigheter.

Effektiv kassahantering är en viktig del i detta.

Kontoutdrag och transaktionsrapporter

Officiellt intyg om kontotransaktioner och saldo.

Ditt företag kan också välja bland olika elektroniska rapporter som stöd för kassahanteringen.

Saldointyg

Skriv ut saldointyg behändigt via nätbanken eller filöverföringen.

I saldointyget samlas saldon och balanserande räntor per den sista dagen i månaden för konton och kontokrediter. .

Konton och kontorapportering

Hand turning pages  

IBAN och BIC

Internationellt kontonummer och kod som identifierar banken.

Woman by computer  

Dokument som behövs för att öppna konto

När du har med dig alla papper som behövs är det smidigt att öppna konto för företaget.