IBAN-kontonummer och BIC-kod

Vad är IBAN?

IBAN (International Bank Account Number) är ett internationellt kontonummer som har varit obligatoriskt i gränsöverskridande betalningar inom EU och EES sedan 1.1.2007. Också de flesta andra länderna i Europa använder IBAN.

Du känner igen ett IBAN-kontonummer med hjälp av landskoden med två bokstäver i början av nummerserien. IBAN:s längd varierar i olika länder. Ett finländskt IBAN-kontonummer har alltid 18 tecken och börjar med landskoden FI, dvs. Finland. IBAN infördes 2008 i den inhemska betalningsrörelsen i Finland.

Vad är BIC?

BIC (Bank Identifier Code) är en kod som identifierar banken. BIC-kodens längd är alltid 8 eller 11 tecken. De sex första tecknen är alltid bokstäver och resten är bokstäver och/eller siffror.

De fyra första tecknen i BIC-koden anger mottagarens bank, medan det femte och sjätte tecknet anger bankens land. Till exempel Nordea Finlands BIC-kod är NDEAFIHH och Nordea Estlands NDEAEE2X. Du behöver BIC-koden när du sköter betalningar.

Var hittar jag IBAN och BIC?

Ditt IBAN-kontonummer finns på kontoutdraget och i nätbanken under kontots uppgifter. Om du vill göra en girering finns IBAN och BIC oftast på fakturablanketten, i annat fall måste du be betalningsmottagaren ge dig dem.

Din egen bank kan inte ge dig uppgifter om IBAN-kontonummer som kunder har i andra banker  eller andra bankers BIC-koder.

Kan en betalning skickas utan IBAN-kontonummer?

Betalningar kan inte skickas till EU- och EES-länder utan IBAN-kontonummer. Den avsändande banken är skyldig att förkasta sina kunders betalningar om de saknar de uppgifter som krävs. Nordea genomför ändringen så att betalningarna alltid måste ha IBAN oberoende av betalningens valuta. På så sätt får kunden inga extra kostnader om betalningen returneras från utlandet med avdrag för kostnader och kursförlust.

I vilken form ska IBAN-kontonumret skrivas in i betalningsuppgifterna?

Skriv alltid både IBAN-kontonumret utan mellanslag och utan orden IBAN.

Vilka länder hör till EU och EES?

Lista över SEPA-länderÖppnas i nytt fönster (på engelska)

I vilka länder används IBAN?

Lista över länderÖppnas i nytt fönster som använder IBAN-kontonummer.

Aktuella Alla Aktuella

Checkkonto

Checkkonto är ett lämpligt betalningsrörelsekonto för medelstora och stora företag.

Till checkkontot kan du ansluta alla tjänster som behövs för daglig betalningsrörelse.

Kontoutdrag och transaktionsrapporter

Officiellt intyg om kontotransaktioner och saldo.

Ditt företag kan också välja bland olika elektroniska rapporter som stöd för kassahanteringen.

Valutakonto

För betalningsrörelse utanför euroländerna behöver du valutakonto.

Du betalar behändigt dina fakturor i valuta. Valutakontot kan också användas för administration av valutapositioner.

Alla

Brukskonto

Konto för små och medelstora företag

Ett mångsidigt betalningsrörelsekonto med alla betalningsrörelesetjänster.

Checkkonto

Checkkonto är ett lämpligt betalningsrörelsekonto för medelstora och stora företag.

Till checkkontot kan du ansluta alla tjänster som behövs för daglig betalningsrörelse.

Valutakonto

För betalningsrörelse utanför euroländerna behöver du valutakonto.

Du betalar behändigt dina fakturor i valuta. Valutakontot kan också användas för administration av valutapositioner.

Kassa hantering

Syftet med likviditetshantering är att trygga ditt företags förmåga att klara av sina betalningsskyldigheter.

Effektiv kassahantering är en viktig del i detta.

Kontoutdrag och transaktionsrapporter

Officiellt intyg om kontotransaktioner och saldo.

Ditt företag kan också välja bland olika elektroniska rapporter som stöd för kassahanteringen.

Saldointyg

Skriv ut saldointyg behändigt via nätbanken eller filöverföringen.

I saldointyget samlas saldon och balanserande räntor per den sista dagen i månaden för konton och kontokrediter. .

Konton och kontorapportering

Hand turning pages  

IBAN och BIC

Internationellt kontonummer och kod som identifierar banken.

Woman by computer  

Dokument som behövs för att öppna konto

När du har med dig alla papper som behövs är det smidigt att öppna konto för företaget.