IBAN-kontonummer obligatoriskt i alla betalningar

Nätbanken och betalautomat Information till fakturautställaren Frågor och svar Nätbanken och betalautomat

Betalningen skrivs in på ett nytt sätt i nätbanken och betalautomater

IBAN-kontonummer ska användas i alla betalningar.

I fortsättningen kan det nationella kontonumret inte längre användas vid betalningar, eftersom endast IBAN-kontonummer godkänns i betalningsförmedlingen.

Ändringen trädde i kraft i oktober 2014 i Nordeas nätbanker, mobilbank och betalautomater.

Du betalar smidigt dina fakturor genom att du börjar använda IBAN-kontonummer.

Information till fakturautställaren

Fakturautställare: använd IBAN-kontonummer i alla fakturor

Det nationella kontonumret kan inte längre användas vid betalningar, eftersom endast IBAN-kontonummer med 18 tecken (exempel: FI21 1234 5600 0007 85) godkänns i betalningsförmedlingen.

Lagstiftningen kräver att betalningsrörelsen mellan bankerna fungerar på det sätt som eurobetalningsområdet fastställt.

För att dina kunder lätt ska kunna betala fakturor du skickat, se till att ditt företags kontonummer finns endast i IBAN-format på fakturan. Kom ihåg att gireringsblankettens streckkod också måste konverteras till IBAN-format.

Frågor och svar

Fråga:
Varför kan man använda endast IBAN-kontonummer i fortsättningen? Vad är syftet med ändringen?

Svar:
Ändringen är en del av skapandet av det gemensamma eurobetalningsområdet (SEPA). Enligt EU-kommissionens förordning ska alla banker använda endast IBAN-kontonummer i betalningsförmedlingen.

Den automatiska konverteringen av nationella kontonummer till IBAN-kontonummer upphörde i Nordeas självbetjäningskanaler i oktober 2014.


Fråga:
Vem berörs av ändringen?

Svar:
Ändringen berör de kunder som betalar räkningar via självbetjäningskanaler: privatkundens nätbank, mobilbank, företagets nätbank (Corporate Netbank), Företagets Classic nätbank och betalautomat.

Betalningen ändras på så sätt att mottagarens kontonummer anges i IBAN-format i kanalerna ovan.

Fakturautställare ska även beakta att endast IBAN-kontonummer finns på företagets fakturablanketter.


Fråga:
Var hittar jag mottagarens kontonummer i IBAN-format?

Svar:
Mottagarens konto är i Nordea.

  • Be betalningsmottagaren ge sitt IBAN-kontonummer.
  • Använd kalkylatorn på Nordeas webbplats nordea.fi

Mottagarens konto är i annan bank än Nordea.

  • Be betalningsmottagaren ge sitt IBAN-kontonummer.
  • Använd kalkylatorn på mottagarbankens webbplats, om den finns tillgänglig.

Mottagarens konto är i ett annat land i eurobetalningsområdet.

  • Be betalningsmottagaren ge sitt IBAN-kontonummer.
Aktuella Alla Aktuella

Checkkonto

Checkkonto är ett lämpligt betalningsrörelsekonto för medelstora och stora företag.

Till checkkontot kan du ansluta alla tjänster som behövs för daglig betalningsrörelse.

Kontoutdrag och transaktionsrapporter

Officiellt intyg om kontotransaktioner och saldo.

Ditt företag kan också välja bland olika elektroniska rapporter som stöd för kassahanteringen.

Valutakonto

För betalningsrörelse utanför euroländerna behöver du valutakonto.

Du betalar behändigt dina fakturor i valuta. Valutakontot kan också användas för administration av valutapositioner.

Alla

Brukskonto

Konto för små och medelstora företag

Ett mångsidigt betalningsrörelsekonto med alla betalningsrörelesetjänster.

Checkkonto

Checkkonto är ett lämpligt betalningsrörelsekonto för medelstora och stora företag.

Till checkkontot kan du ansluta alla tjänster som behövs för daglig betalningsrörelse.

Valutakonto

För betalningsrörelse utanför euroländerna behöver du valutakonto.

Du betalar behändigt dina fakturor i valuta. Valutakontot kan också användas för administration av valutapositioner.

Kassa hantering

Syftet med likviditetshantering är att trygga ditt företags förmåga att klara av sina betalningsskyldigheter.

Effektiv kassahantering är en viktig del i detta.

Kontoutdrag och transaktionsrapporter

Officiellt intyg om kontotransaktioner och saldo.

Ditt företag kan också välja bland olika elektroniska rapporter som stöd för kassahanteringen.

Saldointyg

Skriv ut saldointyg behändigt via nätbanken eller filöverföringen.

I saldointyget samlas saldon och balanserande räntor per den sista dagen i månaden för konton och kontokrediter. .

Konton och kontorapportering

Hand turning pages  

IBAN och BIC

Internationellt kontonummer och kod som identifierar banken.

Woman by computer  

Dokument som behövs för att öppna konto

När du har med dig alla papper som behövs är det smidigt att öppna konto för företaget.