Checkkonto är ett baskonto för företag. Till checkkontot kan du ansluta en kreditlimit och nödvändiga betalningsrörelsetjänster för dagliga bankärenden. Kontot används också som moder- eller dispositionsrätskonto.

Checkkonto Villkor Checkkonto

Checkkonto

  • Medlen på kontot står när som helst till förfogande utan uttagsbegränsningar.
  • Alla betalningsrörelsetjänster kan anslutas till kontot.
  • Kreditlimiten som kan anslutas till kontot ger vid behov balans åt betalningsrörelsen.
  • Företagets betalningsrörelse sköts effektivast i nätbanken.
  • Checkkontot har depositionsränta och ger placeringsmedlen en avkastning som är bunden till marknadsräntan. Ju mer pengar det finns på kontot, desto större är den effektiva ränteavkastningen.
  • Kontot kan även användas för utrikes penningtrafik.
Villkor

Konton och kontorapportering

Hand turning pages  

IBAN och BIC

Internationellt kontonummer och kod som identifierar banken.

Woman by computer  

Dokument som behövs för att öppna konto

När du har med dig alla papper som behövs är det smidigt att öppna konto för företaget.