Konton och uppföljning av transaktioner

Carpenter sawing plank 

Elektroniskt saldointyg - snabbt, behändigt och förmånligt varje månad!

Läs mer
Aktuella Alla Aktuella

Kontoutdrag och transaktionsrapporter

Officiellt intyg om kontotransaktioner och saldo.

Ditt företag kan också välja bland olika elektroniska rapporter som stöd för kassahanteringen.

Valutakonto

För betalningsrörelse utanför euroländerna behöver du valutakonto.

Du betalar behändigt dina fakturor i valuta. Valutakontot kan också användas för administration av valutapositioner.

Checkkonto

Checkkonto är ett lämpligt betalningsrörelsekonto för medelstora och stora företag.

Till checkkontot kan du ansluta alla tjänster som behövs för daglig betalningsrörelse.

Alla

Brukskonto

Konto för små och medelstora företag

Ett mångsidigt betalningsrörelsekonto med alla betalningsrörelesetjänster.

Valutakonto

För betalningsrörelse utanför euroländerna behöver du valutakonto.

Du betalar behändigt dina fakturor i valuta. Valutakontot kan också användas för administration av valutapositioner.

Saldointyg

Skriv ut saldointyg behändigt via nätbanken eller filöverföringen.

I saldointyget samlas saldon och balanserande räntor per den sista dagen i månaden för konton och kontokrediter. .

Kassa hantering

Syftet med likviditetshantering är att trygga ditt företags förmåga att klara av sina betalningsskyldigheter.

Effektiv kassahantering är en viktig del i detta.

Checkkonto

Checkkonto är ett lämpligt betalningsrörelsekonto för medelstora och stora företag.

Till checkkontot kan du ansluta alla tjänster som behövs för daglig betalningsrörelse.

Kontoutdrag och transaktionsrapporter

Officiellt intyg om kontotransaktioner och saldo.

Ditt företag kan också välja bland olika elektroniska rapporter som stöd för kassahanteringen.

Konton och kontorapportering

Hand turning pages  

IBAN och BIC

Internationellt kontonummer och kod som identifierar banken.

Woman by computer  

Dokument som behövs för att öppna konto

När du har med dig alla papper som behövs är det smidigt att öppna konto för företaget.