Protokollet Web Services är en modern och säker datakommunikationslösning för förbindelse mellan företagens ekonomiförvaltning och bankens system.

Web Services -förbindelse PKI-certificat Tjänster och ibruktagande Tjänstebeskrivningar Web Services -förbindelse

Web Services-protokollet är avsett för förmedling av betalningsrörelsematerial mellan ditt företag och banken.

Förbindelsen förmedlar meddelanden/filer och avviker från företagets nätbank som är en interaktiv tjänst.

Fördelar för ditt företag:

  • Förbindelsen kan automatiseras och tidsinställas.
  • Dataförbindelsen är alltid krypterad och kräver inte separat VPN-förbindelse.
PKI-certificat

PKI-certificat

I Web Services-protokollet identifieras kunderna genom PKI-certifikat (Nordea eID), som företaget hämtar från banken med sitt affärssystem/ekonomiprogram. Programmet gör en certifikatbegäran, som inkluderar kundens namn, användar-ID och landskod enligt avtalet. Begäran skyddas med en aktiveringskod som sänds som sms till den i avtalet angivna administratörens mobiltelefonnummer. 

Om ert affärssystem/ekonomiprogram inte har en funktion för att hämta certifikat, kan det också hämtas genom att ladda ner Nordea Security Client (NSC) genom att välja Certificate Download; Download of Nordea Security Client. 

När det är nedladdat kan du starta klienten, fylla i information samt skicka in en certifikatsbegäran med ovan nämnda information. När certifikatet laddas ner måste du ange ett transportskydd/säkerhetskod för den om du valt att göra en direkt export av det för användning i ert affärssystem/ekonomiprogram. Om inte kommer certifikatet att lagras lokalt i Windows. 

Certifikatet är giltigt i 2 år. Det är på kundens ansvar att förnya certifikatet innan det löper ut. Vissa affärssystem/ekonomiprogram meddelar användaren i förväg och certifikatet kan då förnyas utan avbrott i tjänsten. Beroende på program kan det förnyas automatiskt, eller det nya certifikatet kan hämtas på ovan beskrivna sätt. Den nya aktiveringskoden kan beställas på kontoret eller Nordeas Betalningsrådgivning för företag tfn 0200 67220 (lna/msa) förutsatt att administratörens mobiltelefonnummer finns i bankens avtalsregister. Aktiveringskoden är giltig i 7 dagar. 

Närmare information: 

Nordea Business Centre tfn 0200 2525 (lna/msa) eller ditt företags kontaktperson på Nordeas kontor. 

 

Nedladdning av certifikat

  1. Öppnas i nytt fönsterDownload of Nordea Security ClientÖppnas i nytt fönster
  2. Nordea Security Client - User Guide (pdf, 763 KB)Öppnas i nytt fönster
  3. How to export a certificate to a PSKC #12 file (pdf, 660 KB)Öppnas i nytt fönster
Tjänster och ibruktagande

Tjänster och ibruktagande

Kunden och Nordea ingår avtal skriftligen om användningen av Web Services-förbindelsen. Du behöver också ett bankförbindelseprogram som stöder Web Services-förbindelsen. Användningen av förbindelsen i Nordea Finland förutsätter lokala avtal tills vidare.

I punkt 4 i tjänstebeskrivningen av Web Services finns uppgifter om de materialtyper som kan skickas och hämtas.

Avtal och villkor gällande betalningsrörelsetjänsterna förblir oförändrade, endast dataöverförings- och datasäkerhetspraxisen ändras.

I Web Services-protokollet identifieras kunden genom PKI-certifikat. Läs mer i punkten PKI-certifikat.

Tjänstebeskrivningar

Läs tjänstebeskrivningarna innan du ingår avtal och börjar använda tjänsten.

Tjänstebeskrivningar:

Web Services, filöverföring (pdf, 179 KB)Öppnas i nytt fönster

  Filtypen identifierar tjänsten som används och format av filen som sänds or hämtas.

File types
Service nameFile typeFormatMessageTo / from Nordea   
Account statement SWIFT MT940SW940SWIFT MTMT940From Nordea
Account statement (XML)NDCAMT53LXMLcamt.053From Nordea
Account statement TITOASCIIFrom Nordea
Account statement, Nordea FinanceFINRACSTLASCIIFrom Nordea
Balance report, SWIFT MT941SW941SWIFT MTMT941From Nordea
Balance statementFIEBALSTLHTMLFrom Nordea
Interim transaction reportSW942SWIFT MTMT942From Nordea
Corporate paymentsNDCORPAYSXMLpain.001To Nordea
Corporate payments feedbackNDCORPAYLXMLpain.002From Nordea
Corporate payments cancellation requestNDCORCANSXMLpain.006To Nordea
SEPA Direct Debit CollectionNDSDD000SXMLpain.008To Nordea
SEPA Direct Debit FeedbackNDSDDFB0LXMLpain.002From Nordea
Custody ISO 15022 instructionsCSINXS00SSWIFTTo Nordea
Custody ISO 15022 instructionsCSINXS00LSWIFTFrom Nordea
Custody ISO 15022 reportsCSREPS00LSWIFTFrom Nordea
E-invoice from invoicerFIEINVATS
XMLFinvoiceTo Nordea
E-invoice to payerFIEINVATL
XMLFinvoiceFrom Nordea 
Rejected e-invoices to sender FIHYLLASKUTXMLFinvoiceFrom Nordea
Invoicer notification from invoicer FIFIB2CLASS XMLFinvoiceTo Nordea
E-invoice Receiver Proposal FIFIB2CMAKSXMLFinvoiceTo Nordea
E-invoice reception notification created FIFIB2CVASLXMLXMLFrom Nordea
Exchange rates for EURVKEURASCII From Nordea
IBAN calculation and validationFIIBANLASASCII To Nordea
IBAN calculation and validation feedbackFIIBANPALASCII From Nordea
Incoming reference paymentsKTL ASCII From Nordea
Incoming reference payments (XML)NDCAMT54LXMLcamt.054From Nordea
Incoming reference payments, Nordea FinanceFINRREFPLASCIIFrom Nordea
Liability statementHTMVASTELHTMLFrom Nordea
Security statementHTMVAKUELHTMLFrom Nordea
Real time balanceSALDOASCIIFrom Nordea
Request for TransferFIRFT000SSWIFT MTMT101, MT198 To Nordea
Feedback on Request for transferFIRFT000LASCIIFrom Nordea
Feedback on Request for transfer from SWIFTFIRTSWPLASCIIFrom Nordea
Sales receivablesFACTORINGASCIITo Nordea
Transaction statementTATOASCIIFrom Nordea
File types for Corporate eGateway customers
PaymentNDEGWXMLSXMLpain.001To Nordea
Payment status reportNDEGWXMLLXML   pain.002From Nordea
Account statementNDEGWA53LXML camt.053From Nordea
Credit notificationNDEGWC54LXMLcamt.054CFrom Nordea
Debit notificationNDEGWD54LXMLcamt.054DFrom Nordea

Account statement; SWIFT MT940(Cannot be used for reconciliation of outgoing payments.)

SW940SWIFT MTMT940From Nordea

Förbindelse till banken - Råd

Hand turning pages  

Tjänster

Tekniska beskrivningar