Tjänstebeskrivningar

Tekniska beskrivningar av Nordeas tjänster

Läs tjänstebeskrivningarna innan du ingår avtal och börjar använda tjänsten.

A - E F - Ö A - E F - Ö
Aktuella Alla Aktuella

E-identifiering

Med Nordeas e-identifiering sköter du stark autentisering av dina privatkunder på ett tillförlitligt sätt.

Identifieringsuppgifterna i tjänsten kan också användas för att bilda en elektronisk signatur.

Web Services

Protokollet Web Services är en modern och säker datakommunikations-lösning

Web Services-protokollet är avsett för förmedling av betalningsrörelsematerial mellan ditt företag och banken.

Företags mobilbank

Med Nordeas mobilbank för företag sköter du företags bankärenden smidigt var och när som helst.

Mobilbanken för företag kan användas med alla vanligaste smarttelefoner.

Alla

Filöverföring

Filöverföring är en kanal för elektroniskt bankservicematerial.

Nordeas filöverföringstjänster omfattar alla betaltjänster som företaget behöver för betalningsrörelsen.

E-identifiering

Med Nordeas e-identifiering sköter du stark autentisering av dina privatkunder på ett tillförlitligt sätt.

Identifieringsuppgifterna i tjänsten kan också användas för att bilda en elektronisk signatur.

Företagets nätbank

Mångsidiga tjänster för ditt företag – enkelt på webben.

Du kan använda tjänsten alltid när du har tid för bankärenden.

Web Services

Protokollet Web Services är en modern och säker datakommunikations-lösning

Web Services-protokollet är avsett för förmedling av betalningsrörelsematerial mellan ditt företag och banken.

Företags mobilbank

Med Nordeas mobilbank för företag sköter du företags bankärenden smidigt var och när som helst.

Mobilbanken för företag kan användas med alla vanligaste smarttelefoner.

Förbindelse till banken - Råd

Hand turning pages  

Tjänster

Tekniska beskrivningar