Information om tjänster för betalningsförmedling

Betalnigsförmedlingen fungerar normalt, inga nya meddelanden.