Fullmakt

Med fullmakten kan bokförings- och disponentbyråer öppna och ändra betalningstjänster för de Nordeakunder vars betalningsmaterial de förmedlar till banken.

Gör så här

  • Spara blanketten på datorn.
  • Fyll i fullmaktsgivarens och förmedlarens uppgifter på blanketten och välj de tjänster du behöver.
  • Skriv ut blanketten. Den ska undertecknas både av representanten för det företag som ger fullmakt och av den som förmedlar materialet.
  • Skicka den undertecknade blanketten för uppdatering till ditt kontoförande kontor i Nordea.

Reservera tillräckligt med tid för uppdateringen. Skicka gärna blanketten ca en månad innan tjänsten ska öppnas.

Tjänsten blir tillgänglig eller ändringen träder i kraft när banken uppdaterat uppgifterna i sina system utgående från fullmakten.

Fullmakt för öppnande av betalningsrörelsetjänster i Nordea (doc, 39 KB)Öppnas i nytt fönster

Aktuella Alla Aktuella

E-identifiering

Med Nordeas e-identifiering sköter du stark autentisering av dina privatkunder på ett tillförlitligt sätt.

Identifieringsuppgifterna i tjänsten kan också användas för att bilda en elektronisk signatur.

Web Services

Protokollet Web Services är en modern och säker datakommunikations-lösning

Web Services-protokollet är avsett för förmedling av betalningsrörelsematerial mellan ditt företag och banken.

Alla

Filöverföring

Filöverföring är en kanal för elektroniskt bankservicematerial.

Nordeas filöverföringstjänster omfattar alla betaltjänster som företaget behöver för betalningsrörelsen.

E-identifiering

Med Nordeas e-identifiering sköter du stark autentisering av dina privatkunder på ett tillförlitligt sätt.

Identifieringsuppgifterna i tjänsten kan också användas för att bilda en elektronisk signatur.

Företagets nätbank

Mångsidiga tjänster för ditt företag – enkelt på webben.

Du kan använda tjänsten alltid när du har tid för bankärenden.

Web Services

Protokollet Web Services är en modern och säker datakommunikations-lösning

Web Services-protokollet är avsett för förmedling av betalningsrörelsematerial mellan ditt företag och banken.

Förbindelse till banken - Råd

Hand turning pages  

Tjänster

Tekniska beskrivningar