Företagets nätbank

24/7 öppettider

Nätbanken är en servicekanal i realtid där du kan sköta företagets bankärenden. Du kan använda tjänsten alltid när du har tid för bankärenden.

Bankkoder förnyas Nätbanken En användare Flera användare Mobilt Villkor Tjänstebeskrivningar Bankkoder förnyas

Med bankkoder sköter du bankärendena oberoende av tid och plats

code-app-fi-142x152Bankkoderna förnyas, och vi är den första bank i Finland som lanserar en ny mobil identifieringsmetod vid sidan av det nuvarande kodkortet.

Du kan använda ditt kodkort vid sidan av kodappen även om du börjat använda den nya appen. Du kan använda båda identifieringsmetoderna.

Den lättanvända kodappen är med dig i din mobila enhet var du än är.

Ladda ned kodappen i appbutiken för din mobila enhet nu

Kodappen kan du använda med iPad, iPhone, Android telefoner och pekplattor samt Windows Phone 8-telefoner.

Läs mer om kodappen

Nätbanken

Flexibelt sätt att sköta företagets bankärenden när och var som helst

Nätbanken svarar mot företagskundernas varierande behov. I den ingår ett omfattande och mångsidigt urval av banktjänster för företag i alla storlekar, lätt och tryggt. I tjänsten får ditt företag en överblick över sin likviditet samt saldo- och kontouppgifter i realtid.

Fördelar för ditt företag:

 • Du ser kontouppgifter och transaktioner på kontona i realtid.
 • Du betalar betalningar i euro och i valuta från företagets konton.
 • Du kan sända de betalningsfiler som du bildat och hämta de ankommande referensbetalningarna enkelt via filöverföringen.
 • Du utnyttjar Nordeas SEPA-tjänster i företagets betalningsrörelse.
En användare

Företagets banktjänster behändigt på webben

Företagets Classic nätbank är en servicekanal i realtid där du kan sköta företagets bankärenden inom Finland. Du kan använda tjänsten alltid när du har tid för bankärenden.

Classic nätbanken är en lösning för betalningsrörelsen då det finns endast en användare. Classic nätbanken är en kanal för enskilda betalningar, och en förbindelse till filöverföringen.

Fördelar för ditt företag:

 • Behändigt vid återkommande betalningar och engångsbetalningar både inom och utanför eurozonen.
 • Lätt att hålla koll på kontotransaktioner och saldon.
 • Du kan hämta kontoutdraget i utskriftsformat eller som fil till bokföringen. 
 • Betalningsfiler som gjorts i ekonomiförvaltningsprogram kan sändas till filöverföringen.
 • Du kan ta emot och sända e-fakturor. 

Bankkoderna alltid med dig

tunnuslukusovellus-ikoni-152x152Med kodappen som du laddar ned på din mobila enhet kan du logga in i nät- och mobilbanken. Du kan också identifiera dig och bekräfta betalningar och transaktioner.  

Du kan ladda ned kodappen i appbutiken för din mobila enhet. Kodappen kan användas med iPad, iPhone, Android telefoner och pekplattor samt Windows Phone 8-telefoner. 

Fördelar med kodappen:

 • Du har alltid bankkoderna med dig i din mobila enhet.
 • Du behöver inte längre kodkort och inte heller hålla reda på vilken kod i ordningen du ska använda.
 • Koderna tar inte längre slut.
 • Appen är lätt och trygg att använda.

  

Ytterligare information:

Kontakta Nordea när du vill börja använda nätbankens tjänster. Du ingår särskilt avtal om användningen.

Du loggar in i nätbanken på Nordeas webbplats med din användar-ID, engångskoderna och kodappen.

De vanligaste operativsystemen och webbläsarna stöder företagets nätbank. 

Så här lägger du till en användare:

1. Välj "Användainställningar" i appens meny.

2. Välj" Lägg till".

3. Välj "Nordea Finland".

4. Välj språk.

5. Börja lägga till eller aktivera en användare med de koder du fått. Klicka på "Nästa" och följ anvisningarna.

Filöverföring 

 • Du hämtar kontoutdrag över alla konton. 
 • Du överför uppgifter till din dator för vidare handläggning. 
 • Du förmedlar företagets inhemska betalningar från reskontran till banken. 
 • Du får intyg över konton, krediter och säkerheter som du behöver för bokslutet snabbt och smidigt. 

Betalningar 

 • Du betalar enskilda betalningar inom landet och utomlands från konton i Nordea i Finland. 
 • Du gör SEPA-gireringar behändigt till eurobetalningsområdet. 
 • Du kan skapa egna betalningsunderlag. 
 • Du kan göra egna överföringar mellan konton i Nordea. 

E-fakturor 

 • Du fakturerar dina kunder via tjänsten. 
 • Fakturorna skickas som e-fakturor eller på papper både i Finland och utomlands. 
 • Du tar emot e-fakturor. 

Konton 

 • Du ser saldot och transaktioner på Nordeakonton i Finland i realtid. 
 • Du får mer information på det saldointyg som öppnas i nätbanken. 

Placeringar 

 • Du gör placeringar och handlar med värdepapper. 
 • Du följer upp hur dina placeringar utvecklas. 

Övriga tjänster 

 • Du beställer saldointyg och uppgifter om ansvarsförbindelser och säkerheter för bokslutet på en blankett. 
 • Du ser saldon och förfallodagar för ditt företags lån. 
 • Via tjänsten Trade Finance Global hanterar du inkassoärenden, remburser och garantier. 

Närmare uppgifter om alla tjänster i nätbanken och om tjänsternas egenskaper får du av din kontaktperson i Nordea och på Nordeas kontor.

Tilläggsbekräftelse av betalning utgör en del av betalningsuppdraget

Tilläggsbekräftelse av betalning innebär att tilläggbekräftelse krävs för oregelbundna betalningar via nätbanken innan betalningen verkställs. Tilläggsbekräftelsen görs per telefon eller sms utöver bekräftelsen i nätbanken. Detta orsakar inga extra kostnader om bekräftelsen görs från ett finskt telefonabonnemang i Finland.

Dina fördelar med tilläggsbekräftelsen:

 • Säkrare betalningar eftersom bekräftelsen ges via en annan kanal.
 • Bekräftelsen med sms fungerar dygnet runt.

Bekräftelse med telefonsamtal

Bekräfta betalningen genom att ringa tilläggsbekräftelsetjänsten 0800 165 656. Du kan också bekräfta betalningar via Nordea Kundtjänst mån–fre kl. 8–20. Du kan också registrera ditt mobiltelefonnummer för sms-tjänsten på samma gång.

Sms-tjänsten

Tilläggsbekräftelsen av betalningar per sms fungerar i finska abonnemang: Ainas, Academicas, Cubios, Dicames, DNA:s, Elisas, Fujitsus (fungerar i Elisas nätverk), Saunalahtis, Soneras, TDC Songs, Telefinlands och Ålands Mobiltelefons abonnemang samt i de flesta utländska abonnemang som stöder sms-tjänster. Tjänsten är öppen dygnet runt såsom nätbanken.

Sms A bekräftar betalningen

Banken ber dig om en tilläggsbekräftelse per sms. För att bekräfta betalningen ska du sända ett sms som innehåller bokstaven A. Systemet kvitterar meddelandet genast. Om en betalning som väntar på tilläggsbekräftelse inte bekräftats per sms under loppet av följande bankdag förfaller betalningen.

Flera användare

Med Corporate Netbank hanterar du samtidigt konton och betalningar både i Finland och utomlands när och var som helst.

Tjänsten lämpar sig särskilt bra för företag med flera användare. Administratörerna i ditt företag fastställer och ändrar användarnas befogenheter.

Corporate NetbankÖppnas i nytt fönster (nordea.com)

Mobilt

Företags mobilbank

Med Nordeas mobilbank för företag sköter du företags bankärenden smidigt var och när som helst.

Mobilbanken för företag kan användas med alla vanligaste smarttelefoner: iPhone, iPad, Android-telefoner och Windows Phone 8.

Läs mer.

Villkor Tjänstebeskrivningar

Läs tjänstebeskrivningarna innan du ingår avtal om tjänsten.

Tjänstebeskrivningar:

Företags- och kreditupplysningar (pdf, 25 KB)Öppnas i nytt fönster

Tjänsten TYVI-anmälan (pdf, 25 KB)Öppnas i nytt fönster

Förbindelse till banken - Råd

Hand turning pages  

Tjänster

Tekniska beskrivningar