Filöverföringen är en kanal för överföring av ankommande och avgående filer i betalningsrörelsen mellan ditt företag och Nordea.

Filöverföring Tidtabeller för material Tjänstebeskrivningar PATU har upphört 31.3.2016 Ändringar till distribution och tidtabeller av filöverföring Filöverföring

Filöverföring är en kanal för överföring av data

Betalningsrörelsen sköts effektivast som filer via filöverföringen. Ditt företag kan automatisera och tidsinställa sändningen och hämtningen direkt i sitt system för ekonomiförvaltning och då behöver rutinarbete inte göras manuellt.

Filöverföringen kontaktas via företagets nätbank eller bankförbindelseprogram som tillhandahålls av olika programvaruleverantörer. Vi rekommenderar att minst två olika kanaler används. Då kan den andra kanalen användas för sändning och hämtning av brådskande material om det förekommer störningar i den vanliga förbindelsen.

Nordeas filöverföringstjänster omfattar alla betaltjänster som företaget behöver för betalningsrörelsen i Finland och utomlands, förmedling av kortbetalningar och e-fakturor samt en rad andra tjänster.

Avtal om förmedling av betalningsrörelsematerialet ingås alltid med banken.

Fördelar för ditt företag:

  • Filöverföringen är tillgänglig varje dag dygnet runt.
  • Du kan sända betalningsmaterial till Nordeas betalningsrörelsetjänster och hämta kontorapporter när det passar ditt företag bäst.
Tidtabeller för material

Tidtabeller för material

Tidtabeller och handläggningstider för material som ska sändas och hämtas finns på sidorna nedan.

Tjänstebeskrivningar PATU har upphört 31.3.2016

Användningen av PATU-bankförbindelser har upphört 31.3.2016

I stället för PATU-kanalen kommer bankförbindelserna att främst skapas med en Web Services -lösning.

Om ditt företag redan använder Web Services kontrollera med din programvaruleverantör att du med din programvara kan hämta och skicka sådant material som du behöver.

Om ditt företag inte använder en Web Services -lösning kan du antingen skaffa en sådan eller använda företagets nätbank.

Dessutom ska du kontakta Nordea för att uppdatera avtalen.

Ändringar till distribution och tidtabeller av filöverföring

Nätsidan för materialet med elektroniska valutakurser (dat-filen) har förändrats

Nätsidan för materialet med elektroniska valutakurser (dat-filen) har förändrats. Den nya adressen är http://www.nordea.fi/wemapp/api/fi/lists/currency/electronicExchangeFI.datÖppnas i nytt fönster. Den gamla adressen http://openpages.nordea.com/fi/lists/currency/elelctronicExchangeFI.datÖppnas i nytt fönster tas ur bruk senare under året 2016. Vid denna tidpunkt stängs också den gamla nätsidan för valutakurser http://openpages.nordea.com/fi/lists/currency/commercialExchangeRateFI.action?language=svÖppnas i nytt fönster

Värderingskurser publiceras ca. 18.00 från och med 1.7.2016

Den dagliga publiceringen av värderingskurserna kommer från och med 1.7.2016 att förflyttas till en senare tidpunkt. Vid normala omständigheter kommer värderingskurserna att publiceras ca. 18.00 och förändringen gäller också VKEUR filerna för valutakurser. För tillfället publiceras kurserna ca. 16.15. Som bakgrund till förändringen ligger Europas Centralbanks (ECB) beslut att publicera noteringarna ca. 17.00 från och med 1.7.2016. ECB:s meddelande kan läsas här.Öppnas i nytt fönster

Distribution av ränte-filer kommer att avslutas inom Q1/2016

Nordea distribuerar för tillfället ränte- och valutanoteringar som kan hämtas med hjälp av Filöverföring tjänsten. Under Q1/2016 kommer dock distributionen av räntefilerna att avslutas. Utöver detta kommer det också att ske förändringar inom distributionen av valutafiler. Vi kommer fortsättningsvis att publicera valutakurser tre gånger om dagen, men till exempel valutakurserna för de icke konvertibla valutorna kommer ej att publiceras efter den 3.3.2016. Filernas namn är KORKO och VKEUR. Motsvarande förändringar i valutakurserna görs också på internetsidorna nordea.fi.

Förbindelse till banken - Råd

Hand turning pages 

Tjänster

Tekniska beskrivningar