Med Nordeas e-identifiering sköter du stark autentisering av dina privatkunder på ett tillförlitligt sätt. Nordea har registrerat sig i Kommunikationsverkets register över leverantörer av identifieringstjänster. Nordeas e-identifiering är en tjänst för stark autentisering som avses i lagen.

E-identifiering Mer information Principer för indentifier Villkor Tjänstebeskrivningar E-identifiering

I tjänsten e-identifiering identifierar Nordea kunden i stället för dig

Identifieringsuppgifterna som förmedlas via tjänsten kan även användas som en del av en elektronisk underskrift om kunden som identifierar sig och tjänsteleverantören avtalar om det. Nordeas e-identifiering baserar sig på Finansbranschens Centralförbunds Tupas-standard. Med hjälp av motsvarande tjänster hos andra banker kan ditt företag nå flera miljoner finländska privatpersoner och erbjuda dem sina nättjänster.

Fördelar:

  • Användningen av e-identifiering minskar företagets utvecklings- och underhållskostnader i betydande mån.
  • När kunden identifierat sig kan företaget t.ex. ingå bindande avtal, ta emot ansökningar eller erbjuda krypterade tjänster.
Mer information

Stark autentisering

Finansministeriet rekommenderar bankernas Tupas-identifieringsmetod för tjänster som förutsätter stark autentisering.

E-identifiering används i offentliga förvaltningens elektroniska tjänster, bl.a. i skatteförvaltningen, FPA och arbetsministeriet. Ett exempel på en lyckad offentlig nättjänst är tyoelake.fi, där medborgarna kan kolla sina uppgifter om förvärvsinkomst med sina egna bankkoder.

I kommunsektorn är flera blanketter och ansökningar numera elektroniska. Till exempel på olika städers webbplatser kan man underteckna ansökan om dagvårdsplats, hyresbostad och inkomststöd tillförlitligt med e-identifiering. Också olika kommunala institutioner och bolag har möjlighet att utnyttja Nordeas e-identifiering på sina webbplatser.  Med e-identifiering kan man också värva nya kunder genom att erbjuda möjligheten att till exempel ingå elavtal på webben.

Staten

Utöver kommunsektorn främjar också staten e-tjänster. Medborgarnas e-blankettjänst (suomi.fi) är ett gott exempel på denna typ av samarbete som leder till att medborgarna får kostnadseffektivt och behändigt tillgång till olika myndigheters blanketter.

Försäkra hushållsarbetet i Varmas kortjobbstjänst

Om du anställer tillfälligt en person hemma hos dig, till exempel en byggarbetare eller barnskötare, kan du sköta arbetspensionsförsäkringen för personen i fråga behändigt i Varmas kortjobbstjänst Pesti. I Varmas kortjobbstjänst kan du anmäla dina arbetstagares person- och löneuppgifter för anordnande av arbetspensionsskyddet. Samtidigt kan du även sköta betalningen av arbetspensionsförsäkringsavgiften. Läs mer på webbplatsen varma.fi. 

Principer för indentifier

Kunden som identifierar sig har en central ställning i tjänsten, eftersom kunden styr förmedlingen av sina uppgifter mellan tjänsteleverantören och Nordea. Kunden identifierar sig med sina personliga bankkoder. Den identifiering som Nordea ger är unik och bunden både till tjänsteleverantörens aktuella servicetransaktion och till kunden.

Tjänsteleverantörens begäran om identifiering förmedlas från kunden till Nordeas identifieringstjänst som sänder kunden ett svarsmeddelande efter identifieringen. Kunden kontrollerar uppgifterna i det mottagna svarsmeddelandet, godkänner dem och återvänder till tjänsteleverantörens tjänst där servicetransaktionen fortsätter. Kunden kan avbryta eller låta bli att godkänna identifieringsprocessen antingen före identifieringen eller efter att ha kontrollerat svarsmeddelandet, och då förmedlas kundens uppgifter inte till tjänsteleverantören.

Möjligheten att använda uppgifterna från tjänsten som en del av en elektronisk signatur baserar sig på ett inbördes avtal mellan tjänsteleverantören och kunden om att identifieringsuppgifterna kan användas som del av en elektronisk signatur i rättshandlingar mellan parterna. Nordea ansvarar inte för giltigheten för eller innehållet i avtalet eller en annan rättshandling mellan tjänsteleverantören och kunden som identifierar sig.

Priser på e-identifiering för företagskunder (tjänsteleverantörer):

  • Prislistan fås på kontoren eller av bankens kontaktperson. Priserna fastställs när avtal ingås antingen för viss tid eller tills vidare.

Identifieringstjänsten grundar sig på Finansbranschens Centralförbunds Tupas-standard. Tjänsten beskrivs närmare på Finansbranschens Centralförbunds webbplats i tjänstebeskrivningarna av Tupas.

Centrala samarbetspartner i e-identifieringstjänsten:

  • Nordic Processor, Nordeas och IBM:s samarbetsföretag inom datateknik – datateknisk produktion av e-identifiering.
  • Nets – spärrtjänst (utanför bankens öppettider).

Uppgifter om tjänsteleverantören

Nordea Bank Finland Abp har införts i Patent- och registerstyrelsens handelsregister. Banken har koncession för kreditinstitut enligt kreditinstitutslagen.

Nordea Bank AB (publ), filial i Finland, FO-nummer. 1703218-0 Hamnbanegatan 5
FI-00020 NORDEA
Telefon: 09-1651
Fax:  09-163 20002
BIC: NDEAFIHH

Kunden bör omedelbart anmäla försvunna eller stulna bankkoder. Anmälan kan göras genom att ringa spärrtjänsten 020 333 (öppet 24h/d, betjäning på svenska/finska/engelska). Bankdagar kan försvunna bankkoder även anmälas på bankens kontor eller telefontjänst.

Villkor Tjänstebeskrivningar

Läs tjänstebeskrivningarna innan du ingår avtal och börjar använda tjänsten.

Tjänstebeskrivningar:

E-identifiering (pdf, 481 KB)Öppnas i nytt fönster

Förbindelse till banken - Råd

Hand turning pages  

Tjänster

Tekniska beskrivningar