XML-returmaterial

Tjänsten Företagets betalningar producerar returmaterial i tre skeden: 

 1. Returmaterial från mottagning i filöverföringen
 2. Returmeddelande som bildas i vidarebehandlingen
 3. Returmaterial för betalningen

Innehållet i returmeddelandena beskrivs mer detaljerat i tjänstebeskrivningen för Företagets betalningar.

Verktyg för att åskådliggöra XML-returmeddelandet

Filöverföringen sammanställer det hämtade returmaterialet i samma fil. XML-meddelandena är avsedda för elektronisk behandling och deras innehåll är svårt att tolka som sådant.

Innehållet i returmeddelandet kan visas på skärmen i ett tydligare format med hjälp av verktyget som beskrivs nedan. Returmeddelandena visas på skärmen i den ordning de är i returfilen.

Användning av verktyget

Vertykget inaktiveras 9.3.2017

Gör så här

Hämta returmaterialet för tjänsten Företagets betalningar och spara filen

 • Hämta returmaterialet från filöverföringen med materialkoden NDCORPAYL.
 • Det returmaterial som hämtas från Företagets nätbank är Företagets betalningar-returmaterial FI

Starta verktyget via länken nedan

 • Efter att du startat verktyget öppnas startsidan

Välj rapporttyp genom att välja Status

 • ”Visa alla transaktioner” tar fram alla meddelanden i filen
 • ”Visa endast transaktioner som kräver åtgärder” tar fram meddelanden med statuskoden RJCT (förkastad) eller PDNG (väntar på täckning)

Välj returmeddelande som ska behandlas

 • Klicka på ”Browse” och välj den fil som ska behandlas

Skriv ut rapporten

 • Klicka på ”Visa”
 • Rapporten skrivs ut i användargränssnittet

Läs eller göm tilläggsinformation

 • Om returmeddelandet innehåller tilläggsuppgifter om en fil eller transaktion syns ett plustecken (+) i början av raden.
 • Genom att klicka på + och därefter på – förstoras eller förminskas uppgifterna för en enskild transaktion på skärmen.
 • Om du vill visa eller stänga alla tilläggsuppgifter på en gång, klicka på antingen + eller – upptill på skärmen eller på länken ”Förstora alla” alternativt ”Förminska alla”.

Läs det nya materialet

 • Du kommer till början via länken ”Skicka en ny fil” som finns nedtill på skärmen.

De viktigaste statuskoderna för returmaterial. Detaljinformation finns i tjänstebeskrivningen.

 • ACTC = Betalningsmeddelandet har mottagits, godkänts tekniskt och transaktionerna förmedlas för vidarehantering.
 • ACCP = Betalningsuppdragen har mottagits godkänt och förmedlas till betalning på den förfallodag som fastställts som betalningsdag.
 • ACSC = Betalningen har betalats.
 • RJCT = Filen eller betalningen har förkastats.
 • PART = En del av betalningsuppdragen har godkänts och en del förkastats.
 • PDNG = Betalningen väntar på täckning.
 • ACCR = Betalningen eller filen har annullerats.

Starta verktyget

Aktuella Alla Aktuella

E-betalning

Med e-betalning är det lätt och säkert att handla på webben.

E-betalning kan användas i nästan all handel på internet.

Girering

Använd girering för smidig betalning i euro i Finland och till europeiska banker.

Du betalar på samma sätt vare sig mottagarens bank är i Finland eller utomlands.

Valutabetalning

En betalningsorder är det lättaste sättet för ditt företag att ta emot och betala valutabetalningar till utlandet eller till andra banker i Finland.

Du kan också betala i euro utanför Europa med betalningsorder.

Alla

E-faktura

Med e-faktura skickar du elektroniska fakturor till dina kunder, både företag och konsumenter.

Vi erbjuder alltid ett lämpligt alternativ för att sända och ta emot e-fakturor, oberoende av om du använder nätbanken eller ett eget ekonomiförvaltningssystem.

E-betalning

Med e-betalning är det lätt och säkert att handla på webben.

E-betalning kan användas i nästan all handel på internet.

SEPA-direktdebitering

Betalarens SEPA-direktdebitering är en direktdebiteringstjänst för fakturor i euro inom hela eurobetalningsområdet.

För att använda betalarens SEPA-direktdebitering behöver du serviceavtal med Nordea. Fullmakten ger du direkt till fakturautställaren.

Girering

Använd girering för smidig betalning i euro i Finland och till europeiska banker.

Du betalar på samma sätt vare sig mottagarens bank är i Finland eller utomlands.

Valutabetalning

En betalningsorder är det lättaste sättet för ditt företag att ta emot och betala valutabetalningar till utlandet eller till andra banker i Finland.

Du kan också betala i euro utanför Europa med betalningsorder.

E-lön

Med e-lön sänder du lönespecifikationer i elektronisk form till löntagarna via nätbanken.

E-lön kan användas av alla organisationer oberoende av bransch.

Råd om betalningar

Sail boat stem  

SEPA i finland

Läs mer

Hand turning pages  

IBAN och BIC

Internationellt kontonummer och kod som identifierar banken.