Verktyg för fakturerarmeddelande

Allmänt FC Nordea Allmänt

Verktyg för fakturerarmeddelande

E-faktura lämpar sig för fakturering av privatkunder och fakturering mellan företag. Betalaren och fakturautställaren förmedlar uppgifterna i anslutning till e-fakturor: företag förmedlar uppgifterna på överenskommet sätt, medan uppgifterna om privatkunder förmedlas via nätbanken.

De viktigaste delarna i konsumentfaktureringen är fakturerarmeddelandet och mottagningsmeddelandet. Med fakturerarmeddelandet informeras konsumentkunden om att ditt företag erbjuder e-faktura. Betalaren ser uppgiften i sin nätbank och kan där beställa e-faktura från ditt företag. Utifrån denna beställning skapar banken ett mottagningsmeddelande som fakturautställaren hämtar i filformat.

Ett särskilt program skapar automatiskt fakturerarmeddelandet. Om ditt företag inte har programmet hittar du det på Finansbranschens Centralförbunds (FC) webbplats.

Nordeas testverktyg

Om du gjort ovan nämnt meddelande eller e-fakturor med det program du använder, kan du med Nordeas verktyg kontrollera om de har rätt struktur. 

FC

På Finansbranschens Centralförbunds webbsida http://finvoice.infoÖppnas i nytt fönster finns information om nätfakturering för fakturautställare och programvaruhus. På sidorna finns beskrivningar, villkor och tekniska filer som hänför sig till Finvoice-nätfaktura och konsumentens e-faktura.

Om ditt företag inte har programmet för att skapa fakturerarmeddelanden, hittar du detta program på FC:s sidor.

Fakturerarmeddelandet hänför sig till konsumentens e-fakturering. Med fakturerarmeddelandet anger fakturautställaren den information som ska publiceras i anslutning till en viss faktureringsgrund i konsumenternas nätbanker. Efter att fakturerarmeddelandet skickats kan konsumenten beställa e-faktura, dvs. via nätbanken meddela fakturautställaren sin mottagaradress för e-faktura.

Efter att du skapat fakturerarmeddelandena, skicka dem till banken med ditt bankförbindelseprogram (t.ex. med hjälp av filöverföringsfunktionen i företagets nätbank). Fakturerarmeddelandena skickas till den bank med vilken du ingått avtal om sändning av e-fakturor.

Nordea

Efter att du med ditt program skapat e-fakturamaterial i Finvoice-format kan du validera materialet med Nordeas XML-testverktyg. Med denna åtgärd kontrollerar du att e-fakturameddelandena är strukturellt och delvis också logiskt korrekta.

Verktyget är lätt att använda och du får svar på en gång. Inga uppgifter om meddelandena sparas i Nordeas system. Verktyget använder applikationen Java Web Start och du behöver därför minst version 1.5 av Java Runtime-modulen.
Du hittar XML-testverktyget på Nordeas testningssidor. Det är gratis att använda verktyget. Rådgivning och användarstöd ingår dock inte.

 Löydät kuluttajan e-laskutukseen liittyvät Nordean esimerkkisanomat Testaus-sivultamme.

 

Aktuella Alla Aktuella

E-betalning

Med e-betalning är det lätt och säkert att handla på webben.

E-betalning kan användas i nästan all handel på internet.

Girering

Använd girering för smidig betalning i euro i Finland och till europeiska banker.

Du betalar på samma sätt vare sig mottagarens bank är i Finland eller utomlands.

Valutabetalning

En betalningsorder är det lättaste sättet för ditt företag att ta emot och betala valutabetalningar till utlandet eller till andra banker i Finland.

Du kan också betala i euro utanför Europa med betalningsorder.

Alla

E-faktura

Med e-faktura skickar du elektroniska fakturor till dina kunder, både företag och konsumenter.

Vi erbjuder alltid ett lämpligt alternativ för att sända och ta emot e-fakturor, oberoende av om du använder nätbanken eller ett eget ekonomiförvaltningssystem.

E-betalning

Med e-betalning är det lätt och säkert att handla på webben.

E-betalning kan användas i nästan all handel på internet.

SEPA-direktdebitering

SEPA-direktdebiteringstjänsten används för eurobetalningar i hela SEPA-området.

SEPA-direktdebitering erbjuder både betalare och fakturerare möjlighet att använda samma effektiva process, där de grundläggande villkoren är desamma oberoende om det är fråga om inrikes eller utrikes betalningar.

Girering

Använd girering för smidig betalning i euro i Finland och till europeiska banker.

Du betalar på samma sätt vare sig mottagarens bank är i Finland eller utomlands.

Valutabetalning

En betalningsorder är det lättaste sättet för ditt företag att ta emot och betala valutabetalningar till utlandet eller till andra banker i Finland.

Du kan också betala i euro utanför Europa med betalningsorder.

E-lön

Med e-lön sänder du lönespecifikationer i elektronisk form till löntagarna via nätbanken.

E-lön kan användas av alla organisationer oberoende av bransch.

Råd om betalningar

Sail boat stem  

SEPA i finland

Läs mer

Hand turning pages  

IBAN och BIC

Internationellt kontonummer och kod som identifierar banken.