En betalningsorder är det lättaste sättet för ditt företag att ta emot och betala valutabetalningar till utlandet eller till andra banker i Finland. Du kan också betala i euro utanför Europa med betalningsorder.

Valutabetalning Ankommande Angående Villkor Tjänstebeskrivningar Valutabetalning

Ankommande och avgående valutabetalningar tas emot och handläggs bankdagar. Du ser företagets valutabetalningar på kontoutdraget och i nätbanken precis som alla andra betalningar.

Fördelar:

 • Betalningsorder är ett snabbt, säkert och lätt betalningssätt.
 • Bankerna ser till att betalningen kommer fram enligt ditt uppdrag.
 • Du kan sända och ta emot betalningsorder i alla konvertibla valutor.
 • Du kan betala från ett konto i euro eller valuta.
Ankommande

Styrning av ankommande betalningar till Nordea

Med en betalningsorder får du snabbt medlen in på ditt konto i Nordea genom att meddela din utländska affärspartner din bankförbindelse enligt följande:

Please instruct your bank to forward payment orders through:Nordea Bank AB (publ), Finnish Branch BIC-code: NDEAFIHH
IBAN:(IBAN-kontonummer i Nordea, Finland) 
In favour of:  (Namn och adressuppgifter)
Medlen i en ankommande betalning krediteras alltid det meddelade IBAN-kontot. Uppge alltid för betalaren det kontots IBAN, på vilket medlen ska bokföras. Om du till exempel vill ha medlen på ett USD-konto, meddela då betalaren ditt USD-kontonummer i IBAN-format.

Betalningsuppdrag till utländska banker eller från utlandet till Finland

Med tjänsten Request for Transfer förmedlar ditt företag via Nordea betalningsuppdrag till Nordeaenheter i andra länder och till andra kontoförande banker i utlandet. Du kan också förmedla betalningsuppdrag som debiteras ditt konto i Nordea via utländska banker.

Uppdragen kan vara hemtagning av medel, överföringar mellan egna konton i utlandet eller gireringar till andra mottagares konton i olika banker runtom i världen.

Fördelar för ditt företag

 • du effektiviserar din kapitalförvaltning
 • du betalar lokala betalningar utomlands
 • du ger betalningsuppdrag tryggt, pappersfritt, snabbt och säkert
 • du förmedlar uppdrag till andra Nordeaenheter utan avgift

Du sänder Request for Transfer-betalningsuppdragen till Nordea behändigt via nätbanken eller direkt från ditt företags egna system.

Ytterligare information

Mer information om betalningar med tjänsten Request for Transfer i Nordeas nordiska enheter finns härÖppnas i nytt fönster. Din kontaktperson på Nordea berättar gärna om Request for Transfer-betalningar i Nordeas enheter i andra länder. I fråga om andra kontoförande banker ber vi dig kontakta banken i fråga.

Tidtabeller för material

Tidtabeller och handläggningstider för material som ska sändas och hämtas finns på sidorna nedan.

Angående

Som valutabetalning kan du

 • betala i valuta till finländska och utländska banker
 • betala i euro till länder utanför Europa
 • girera mellan konton i olika valutor i Nordea Finland.

En betalningsorder är en ovillkorlig och oåterkallelig transaktion. Du kan sända betalningsordern elektroniskt från ditt företags egna system och via nätbanken.

Det förmånligaste sättet att förmedla valutabetalningar

Om ditt företag har mer än fem (5) valutabetalningar per månad, lönar det sig att förmedla betalningarna elektroniskt till Nordea.

Fördelar:

 • Enklare hanteringsrutiner för avgående valutabetalningar.
 • Du sparar tid då betalningarna går direkt från ditt företags reskontra.
 • Du får elektroniskt returmaterial om betalningarna.
 • Du sparar på serviceavgifterna.
 • Betalningsförmedlingen är pappersfri.
 • Du är inte bunden till bankens öppettider.

Nordeas nätbank och tjänsten Företagets betalningar lämpar sig utmärkt för valutabetalningar.

Enligt lagen om betaltjänster får banken inte genomföra uppdrag med lagstridig avgiftsdebitering. Banken vidarebefordrar inte sådana betalningar, utan de avvisas. Våra kunder får respons på avvisade betalningar t.ex. elektroniskt eller via nätbanken.

Betalningar till EU- och EES-länder

Delade kostnader (SHA) är det enda tillåtna sättet att debitera avgifter då betalningsmottagarens bank finns i ett EU- eller EES-land.

Övriga avgifter

Valutabetalningar kan sändas så att

 • betalningsmottagaren får betalningen minus den egna bankens avgifter (delade kostnader, SHA) eller
 • betalningsmottagaren får hela betalningsbeloppet (alla kostnader från betalaren, OUR).

Betalaren och mottagaren kan dock fortfarande avtala om avvikande avgiftsdebitering om valutaväxling görs i samband med betalningstransaktionen eller om valutan för betalningen inte är en medlemsstatsvaluta, utan t.ex. US-dollar (USD).

Delade kostnader är det vanligaste och alltid det förmånligaste sättet att debitera avgifter. Vi rekommenderar att man använder avgiftsdebiteringen delade kostnader om inte något annat har avtalats.

Betalningsuppdrag till utländska banker eller från utlandet till Finland

Betalningsuppdrag till utländska banker eller från utlandet till Finland

Med Request for Transfer förmedlar ditt företag via Nordea betalningsuppdrag till Nordeaenheter i andra länder och till andra kontoförande banker i utlandet. Du kan också förmedla betalningsuppdrag som debiteras ditt konto i Nordea via utländska banker.

Uppdragen kan vara hemtagning av medel, överföringar mellan egna konton i utlandet eller gireringar till andra mottagares konton i olika banker runtom i världen.

Fördelar för ditt företag

 • du effektiviserar din kapitalförvaltning
 • du betalar lokala betalningar utomlands
 • du ger betalningsuppdrag tryggt, pappersfritt, snabbt och säkert
 • du förmedlar uppdrag till andra Nordeaenheter utan avgift

Du sänder Request for Transfer-betalningsuppdragen till Nordea behändigt via nätbanken eller direkt från ditt företags egna system.

Ytterligare information

Mer information om betalningar med tjänsten Request for Transfer i Nordeas nordiska enheter finns härÖppnas i nytt fönster. Din kontaktperson på Nordea berättar gärna om Request for Transfer-betalningar i Nordeas enheter i andra länder. I fråga om andra kontoförande banker ber vi dig kontakta banken i fråga.

Tidtabeller för material

Tidtabeller och handläggningstider för material som ska sändas och hämtas finns på sidorna nedan.

Villkor Tjänstebeskrivningar

Råd om betalningar

Sail boat stem  

SEPA i finland

Läs mer

Hand turning pages  

IBAN och BIC

Internationellt kontonummer och kod som identifierar banken.