Uppdatering av knapp på webbsidor som använder Nordeas e-betalning eller e-identifiering

Denna sida är avsedd för tjänsteleverantörer som använder Nordeas e-betalning eller e-identifiering. 

Ladda ner standardstorleken

Till vänster: Normal status.
Till höger: När muspekaren är på knappen.
(Högerklicka på logon och välj 'Spara som...') 

60x60 pixel - standardstorlek (visuellt 50x50 *)

nordea_button_60x60pxnordea-button-60x60px-hover

70x70 pixel - standardstorlek (visuellt 60x60 *)

nordea-button-70x70pxnordea-button-70x70px-hover

50x50 pixel - standardstorlek (visuellt 40x40 *)

nordea-button-50x50pxnordea-button-50x50px-hover

* På grund av skuggningen på logons högra sida sträcker sig rutan kring logon utanför själva knappen. Om Nordea-knappen ska användas tillsammans med till exempel Sampo-knappen, vars storlek i allmänhet är 50, ska man använda storlek 60. Se tabellen:

Storlek 50 motsvarar knappar i storlek 40
Storlek 60 motsvarar knappar i storlek 50
Storlek 70 motsvarar knappar i storlek 60


Vill du anpassa storleken på knappen?

Nordea-knappen kan anpassas enligt önskad storlek och för att passa den önskade bakgrundsfärgen. Kontakta ditt kontor eller din kontaktperson om du vill beställa en anpassad knapp.

Aktuella Alla Aktuella

E-betalning

Med e-betalning är det lätt och säkert att handla på webben.

E-betalning kan användas i nästan all handel på internet.

Girering

Använd girering för smidig betalning i euro i Finland och till europeiska banker.

Du betalar på samma sätt vare sig mottagarens bank är i Finland eller utomlands.

Valutabetalning

En betalningsorder är det lättaste sättet för ditt företag att ta emot och betala valutabetalningar till utlandet eller till andra banker i Finland.

Du kan också betala i euro utanför Europa med betalningsorder.

Alla

E-faktura

Med e-faktura skickar du elektroniska fakturor till dina kunder, både företag och konsumenter.

Vi erbjuder alltid ett lämpligt alternativ för att sända och ta emot e-fakturor, oberoende av om du använder nätbanken eller ett eget ekonomiförvaltningssystem.

E-betalning

Med e-betalning är det lätt och säkert att handla på webben.

E-betalning kan användas i nästan all handel på internet.

SEPA-direktdebitering

SEPA-direktdebiteringstjänsten används för eurobetalningar i hela SEPA-området.

SEPA-direktdebitering erbjuder både betalare och fakturerare möjlighet att använda samma effektiva process, där de grundläggande villkoren är desamma oberoende om det är fråga om inrikes eller utrikes betalningar.

Girering

Använd girering för smidig betalning i euro i Finland och till europeiska banker.

Du betalar på samma sätt vare sig mottagarens bank är i Finland eller utomlands.

Valutabetalning

En betalningsorder är det lättaste sättet för ditt företag att ta emot och betala valutabetalningar till utlandet eller till andra banker i Finland.

Du kan också betala i euro utanför Europa med betalningsorder.

E-lön

Med e-lön sänder du lönespecifikationer i elektronisk form till löntagarna via nätbanken.

E-lön kan användas av alla organisationer oberoende av bransch.

Råd om betalningar

Sail boat stem  

SEPA i finland

Läs mer

Hand turning pages  

IBAN och BIC

Internationellt kontonummer och kod som identifierar banken.