Uppdatering av knapp på webbsidor som använder Nordeas e-betalning eller e-identifiering

Denna sida är avsedd för tjänsteleverantörer som använder Nordeas e-betalning eller e-identifiering. 

Ladda ner standardstorleken

Till vänster: Normal status.
Till höger: När muspekaren är på knappen.
(Högerklicka på logon och välj 'Spara som...') 

60x60 pixel - standardstorlek (visuellt 50x50 *)

nordea_button_60x60pxnordea-button-60x60px-hover

70x70 pixel - standardstorlek (visuellt 60x60 *)

nordea-button-70x70pxnordea-button-70x70px-hover

50x50 pixel - standardstorlek (visuellt 40x40 *)

nordea-button-50x50pxnordea-button-50x50px-hover

* På grund av skuggningen på logons högra sida sträcker sig rutan kring logon utanför själva knappen. Om Nordea-knappen ska användas tillsammans med till exempel Sampo-knappen, vars storlek i allmänhet är 50, ska man använda storlek 60. Se tabellen:

Storlek 50 motsvarar knappar i storlek 40
Storlek 60 motsvarar knappar i storlek 50
Storlek 70 motsvarar knappar i storlek 60


Vill du anpassa storleken på knappen?

Nordea-knappen kan anpassas enligt önskad storlek och för att passa den önskade bakgrundsfärgen. Kontakta ditt kontor eller din kontaktperson om du vill beställa en anpassad knapp.

Aktuella Alla Aktuella

E-betalning

Med e-betalning är det lätt och säkert att handla på webben.

E-betalning kan användas i nästan all handel på internet.

Girering

Använd girering för smidig betalning i euro i Finland och till europeiska banker.

Du betalar på samma sätt vare sig mottagarens bank är i Finland eller utomlands.

Valutabetalning

En betalningsorder är det lättaste sättet för ditt företag att ta emot och betala valutabetalningar till utlandet eller till andra banker i Finland.

Du kan också betala i euro utanför Europa med betalningsorder.

Alla

E-faktura

Med e-faktura skickar du elektroniska fakturor till dina kunder, både företag och konsumenter.

Vi erbjuder alltid ett lämpligt alternativ för att sända och ta emot e-fakturor, oberoende av om du använder nätbanken eller ett eget ekonomiförvaltningssystem.

E-betalning

Med e-betalning är det lätt och säkert att handla på webben.

E-betalning kan användas i nästan all handel på internet.

SEPA-direktdebitering

Betalarens SEPA-direktdebitering är en direktdebiteringstjänst för fakturor i euro inom hela eurobetalningsområdet.

För att använda betalarens SEPA-direktdebitering behöver du serviceavtal med Nordea. Fullmakten ger du direkt till fakturautställaren.

Girering

Använd girering för smidig betalning i euro i Finland och till europeiska banker.

Du betalar på samma sätt vare sig mottagarens bank är i Finland eller utomlands.

Valutabetalning

En betalningsorder är det lättaste sättet för ditt företag att ta emot och betala valutabetalningar till utlandet eller till andra banker i Finland.

Du kan också betala i euro utanför Europa med betalningsorder.

E-lön

Med e-lön sänder du lönespecifikationer i elektronisk form till löntagarna via nätbanken.

E-lön kan användas av alla organisationer oberoende av bransch.

Råd om betalningar

Sail boat stem  

SEPA i finland

Läs mer

Hand turning pages  

IBAN och BIC

Internationellt kontonummer och kod som identifierar banken.