Använd girering för smidig betalning i euro i Finland och till europeiska banker. Du betalar på samma sätt vare sig mottagarens bank är i Finland eller utomlands.

Aktuellt Girering Självbetjäning Filöverföring Villkor Tjänstebeskrivningar Aktuellt

Förmedlingen av gireringar har försnabbats

Nordea har försnabbat förmedlingen av gireringarna.

Till följd av ändringen förmedlas medlen till mottagarna i huvudsak under samma bankdag, om betalningen har bekräftats före kl. 14 finskt tid (EET). Gireringsmaterialet som skickas till filöverföringen ska dock bekräftas före kl. 13 finsk tid (EET).

Reformen gäller alla gireringar i euro från Nordea till andra penninginstitut i Finland och Europa.

Nyttan för företagskunder:

 • Bättre likviditetshantering – kunden kan göra betalningen samma dag som mottagaren ska ha pengarna. Antalet konton kan minskas eftersom gireringarna mellan bankerna förmedlas under samma bankdag.
 • Mer transparent betalningsrörelse – betalningen förmedlas till mottagarens bank under samma bankdag. Även betalningar som görs på veckoslut förmedlas till mottagarens bank följande bankdag.
 • Mindre kostnader – behovet av expressbetalningar och nollvaluterade betalningar minskar eftersom gireringarna i euro förmedlas till mottagarna under samma dag.

I Finland förmedlas gireringarna mellan kunder i Nordea såsom hittills.

Att gireringarna blir snabbare kräver inga åtgärder av kunderna och medför inte heller några ändringar i användningen av och villkoren för de nuvarande tjänsterna.

Girering

Du kan göra gireringar och betalningar på många olika sätt: i nätbanken, i betalautomat, med betalningsrörelseprogram eller på kontoret.

Du behöver mottagarens kontonummer i IBAN-format (International Bank Account Number). Priset är alltid detsamma som för en betalning inom Finland.

Fördelar för ditt företag:

 • Gireringen förmedlas lika snabbt till en europeisk bank som till en bank i Finland.
 • Du betalar gireringar på samma sätt oberoende av om de förmedlas inom Finland eller till något annat land i Europa.
 • Förmånlig prissättning, samma som för inhemska betalningar.
 • Gireringens belopp överförs till mottagarens konto till fullt belopp.
Självbetjäning

I nätbanken och betalautomat

Vid girering mellan två konton i Nordea överförs pengarna omedelbart mellan avsändaren och mottagaren. Nordea förmedlar gireringar och betalningar till mottagarens bank i Finland eller övriga Europa samma bankdag eller till följande bankdag.

Betalningen förmedlas till mottagarens bank samma bankdag, om betalningen har gjorts i nätbanken eller en automat före kl. 14.00 EET.

Tänk på att betalningar förmedlas till andra banker endast bankdagar.

Betalningar som gjorts på veckoslut eller söckenhelger förmedlas till andra banker först följande bankdag.

Gireringar mellan konton i Nordea Finland bokas också under veckoslut och söckenhelger.

Tilläggsbekräftelse av betalning utgör en del av betalningsuppdraget

Tilläggsbekräftelse av betalning innebär att tilläggsbekräftelse krävs för oregelbundna betalningar via nätbanken innan betalningen verkställs. Tilläggsbekräftelsen görs per telefon eller sms utöver bekräftelsen i nätbanken. Detta orsakar inga extra kostnader om bekräftelsen görs från ett finskt telefonabonnemang i Finland.

Dina fördelar med tilläggsbekräftelsen:

 • Säkrare betalningar eftersom bekräftelsen ges via en annan kanal.
 • Bekräftelse per sms fungerar dygnet runt.

Bekräftelse med telefonsamtal

Bekräfta betalningen genom att ringa tilläggsbekräftelsetjänsten 0800 165 656. Du kan också bekräfta betalningar via Nordea Kundtjänst mån–fre kl. 8–20. Dessutom kan du registrera ditt mobiltelefonnummer för sms-tjänsten på samma gång.

Sms-tjänsten

För att kunna bekräfta per sms måste du registrera dig i sms-meddelandetjänsten. Du kan registrera ditt mobiltelefonnummer avgiftsfritt på numret 0800 165 656 mån–fre kl. 8–20.

Tilläggsbekräftelsen av betalningar per sms fungerar i finska abonnemang: Ainas, Academicas, Cubios, Dicames, DNA:s, Elisas, Fujitsus (fungerar i Elisas nätverk), Saunalahtis, Soneras, TDC Songs, Telefinlands och Ålands Mobiltelefons abonnemang samt i de flesta utländska abonnemang som stöder sms-tjänster. Tjänsten är öppen dygnet runt såsom nätbanken.

Sms A bekräftar betalningen

Banken ber dig om en tilläggsbekräftelse per sms. För att bekräfta betalningen ska du sända ett sms som innehåller bokstaven A. Systemet kvitterar meddelandet genast. Om en betalning som väntar på tilläggsbekräftelse inte bekräftats per sms under loppet av följande bankdag förfaller betalningen.

Filöverföring

Alla gireringar kan också skötas elektroniskt genom att sända en materialfil som bildats med betalningsrörelse- och reskontraprogram till banken.

Exempel på betalningstyper är bl.a.

 • fakturor
 • löner och pensioner
 • valutabetalningar
 • expressbetalningar
 • betalningsanvisningar.

Sänd betalningsmaterialet med

 • Företagets nätbank eller
 • Web Services-förbindelse och tillhörande PKI-säkerhetslösning.

Tidtabeller för material

Tidtabeller och handläggningstider för material som ska sändas och hämtas finns på sidorna nedan.

Betalningsuppdrag till utländska banker eller från utlandet till Finland

Med Request for Transfer förmedlar ditt företag via Nordea betalningsuppdrag till Nordeaenheter i andra länder och till andra kontoförande banker i utlandet. Du kan också förmedla betalningsuppdrag som debiteras ditt konto i Nordea via utländska banker.

Uppdragen kan vara hemtagning av medel, överföringar mellan egna konton i utlandet eller gireringar till andra mottagares konton i olika banker runtom i världen.

Fördelar för ditt företag

 • du effektiviserar din kapitalförvaltning
 • du betalar lokala betalningar utomlands
 • du ger betalningsuppdrag tryggt, pappersfritt, snabbt och säkert
 • du förmedlar uppdrag till andra Nordeaenheter utan avgift

Du sänder Request for Transfer-betalningsuppdragen till Nordea behändigt via nätbanken eller direkt från ditt företags egna system.

Ytterligare information

Mer information om betalningar med tjänsten Request for Transfer i Nordeas nordiska enheter finns härÖppnas i nytt fönster. Din kontaktperson på Nordea berättar gärna om Request for Transfer-betalningar i Nordeas enheter i andra länder. I fråga om andra kontoförande banker ber vi dig kontakta banken i fråga.

Villkor Tjänstebeskrivningar

Råd om betalningar

Sail boat stem  

SEPA i finland

Läs mer

Hand turning pages  

IBAN och BIC

Internationellt kontonummer och kod som identifierar banken.