Med e-lön sänder du lönespecifikationer i elektronisk form till löntagarna via nätbanken.

E-lön Ibruktagande E-lön

E-lön för elektronisk löneadministration

E-lön kan användas av alla organisationer oberoende av bransch. Tjänsten stöds av nästan alla banker som är verksamma i Finland.

Fördelar:

  • Effektiviserar löneadministrationens processer.
  • Förenklar sändningen av lönespecifikationer.
  • Sänker kostnaderna för utskrift och sändning av lönespecifikationer.
  • Gör det möjligt att centralisera förfrågningarna i löneadministrationen.
  • Förbättrar servicen för användarna.
  • Minskar kolavtrycket och är således en miljövänlig lösning.
Ibruktagande

Lätt att börja använda e-lön

Avtala om tjänsten med e-löneoperatören eller tjänsteleverantören, t.ex. bokföringsbyrån. E-löneoperatören tillhandahåller en arkiverings- och bläddringstjänst för lönespecifikationerna.

Löntagarna får fram lönespecifikationen via länken E-lön i nätbanken.

Mer information om e-lön från Nordea.

Råd om betalningar

Sail boat stem  

SEPA i finland

Läs mer

Hand turning pages  

IBAN och BIC

Internationellt kontonummer och kod som identifierar banken.