Med e-faktura skickar du elektroniska fakturor till dina kunder, både företag och konsumenter. Vi erbjuder alltid ett lämpligt alternativ för att sända och ta emot e-fakturor, oberoende av om du använder nätbanken eller ett eget ekonomiförvaltningssystem.

E-faktura I nätbanken I filöverföring Villkor Tjänstebeskrivningar E-faktura

Lägre kostnader och effektivare ekonomiförvaltning

Oavsett hur stort ditt företag är effektiviserar e-fakturan processerna inom ekonomiförvaltningen, och därtill sjunker kostnaderna. Med ett e-fakturaavtal når du såväl företag som alla bankers privatkunder.

Du kan sända fakturor med bankförbindelse via filöverföring eller e-fakturatjänsten i företagets nätbank.

Fördelar för ditt företag:

  • Med E-faktura via filöverföring integreras fakturorna i ekonomiförvaltningssystemen på samma sätt som i betalningsrörelsen. Bankens filöverföring är en överlägsen och säker distributionskanal.
  • I nätbankens e-fakturatjänst kan du bilda och skicka fakturor samt motta och betala dem – inget separat faktureringsprogram behövs.
  • En faktura som ditt företag skickat elektroniskt postas vid behov på papper till de mottagare i Finland och utomlands som ännu inte använder nätfaktura.
I nätbanken

Fakturera billigare, snabbare och smidigare

Med e-fakturatjänsten kan du sända och ta emot fakturor elektroniskt mellan företag i alla storlekar.

Förutsättningen för att börja använda e-faktura är att ditt företag använder Nordeas nätbank och har hemvist i Finland. Något separat faktureringsprogram behövs inte.

Övergången till e-fakturering föranleder inga tilläggsinvesteringar och ibruktagandet sker smidigt via Nordeas nätbank. I nätbanken finns en länk till e-fakturan. Du kan börja använda tjänsten genast, du behöver inte nödvändigtvis besöka kontoret.

I filöverföring

Du kan välja att enbart sända eller ta emot e-fakturor – eller både och

Du bildar avgående fakturamaterial i ditt företags ekonomiförvaltningssystem och sänder det till Nordeas filöverföring på samma sätt som annat betalningsrörelsematerial. På motsvarande sätt hämtar du ankommande fakturamaterial från Nordea som filöverföring och för in det i ditt ekonomiförvaltningssystem för kontroll och kontering.

Tjänsten möjliggör fullständig automatisering av fakturering och handläggning av fakturor. För att du ska kunna införa tjänsten i ditt företag förutsätts IT-beredskap för e-fakturor. Tjänsten öppnas på ditt företags besökskontor.

Tilläggstjänster

Den fakturautställare som använder filöverföring som tilläggstjänst kan visa konsumenten bilagor till fakturan via en länk som bildas i nätbanken. Användningen av länken ger fakturautställaren även möjlighet att skicka marknadsföringsmeddelanden till kunden och att identifiera konsumenten som tittar på fakturan om fakturautställaren har en databas över personbeteckningar.

Våra filöverföringskunder som skickar fakturor kan använda Nordeas eller Itellas utskriftstjänst för att posta fakturor till de mottagare som ännu inte använder e-faktura. Allt fakturamaterial kan med andra ord skickas elektroniskt till banken.

I konsumentfaktureringen ingår Meddelandetjänsten som en viktig del. Meddelandena beskrivs på Finansbranschens Centralförbunds Finvoice-sidor.

Nordea slutar stöda Finvoice-versionerna 1.0, 1.1 och 1.2 vid utgången av 2015.

Från 1.1.2016 accepterar vi endast versionerna 1.3, 2.0 och 2.01.

Mer information: meddelande för programvaruföretag (januari 2015)

Villkor Tjänstebeskrivningar

Råd om betalningar

Sail boat stem  

SEPA i finland

Läs mer

Hand turning pages  

IBAN och BIC

Internationellt kontonummer och kod som identifierar banken.