Begäran om annullering i XML-format

 tjänsten Företagets betalningar är det möjligt att annullera en fil eller en betalning, förutsatt att filen eller betalningen fortfarande väntar på behandling. Annulleringen ska göras med en begäran om annullering i XML-format (<pain.006.001.01>), som skickas till Nordeas filöverföring. Detta är det enda sättet på vilket betalningar kan annulleras i tjänsten Företagets betalningar. Begäran om annullering kan skickas till filöverföringen antingen via filöverföringstjänsten i nätbanken eller via protokollet Web Services. Du har tillgång till annulleringsfunktionen när du tagit i bruk tjänsten Företagets betalningar.

Användningen av meddelandet om begäran om annullering beskrivs i tjänstebeskrivningen av Företagets betalningar.

Verktyg för begäran om annullering i XML-format

Du kan använda Nordeas inmatningsblankett för att skapa begäran om annullering, om ditt bankförbindelseprogram inte skapar den. Innan du börjar använda Nordeas verktyg rekommenderar vi att du kontaktar din programvaruleverantör för att reda ut om din programvara stöder begäran om annullering. Om detta är fallet rekommenderar vi att du använder den. Om programvaruhuset inte stöder meddelandet lönar det sig att informera programvaruleverantören om detta.

Användning av verktyget

De inmatade koderna ska vara exakt desamma som de motsvarande koderna i det ursprungliga meddelandet. Koderna får inte innehålla specialtecken såsom å, ä, ö.

Gör så här
Skriv in servicekoden och koduppgifterna för en fil eller en betalning i det ursprungliga meddelandet på blanketten.
Klicka på Generate. Programmet kontrollerar att de nödvändiga uppgifterna har matats in och skapar ett meddelande om begäran om annullering.

Programmet öppnar en dialogruta:

  • Öppna/open – visar det skapade meddelandet på skärmen därifrån du kan spara det i den mapp du vill.
  • Spara/save – sparar det skapade meddelandet i den mapp du vill.
  • Ångra/cancel – ångrar funktionen.
Koder för filen (obligatoriska)

Original message identification

  • Kod för meddelandet som ska annulleras <MsgId>

Bank party identification

  • Servicekod för tjänsten Företagets betalningar, samma som i avtalet.

Original payment information identification

  • Kod för filen som ska annulleras <PmtInfId>
Koder för transaktionen (endast för annullering av en enskild transaktion)

Original end to end identification

  • Obligatorisk kod för transaktionen som ska annulleras <EndToEndId>
  • Ges endast som begäran om annullering gäller en enskild betalning.

Original instruction identification

  • Icke-obligatorisk kod för transaktionen som ska annulleras <InstrId>
  • Ges endast om begäran om annullering gäller en enskild betalning och Instruction Id har angetts med den ursprungliga betalningstransaktionen.
Sändning av materialet
Sänd begäran om annullering till Nordeas filöverföring med materialkoden ’NDCORCANS’ och hämta returmaterialet ’NDCORPAYL’ efter sändningen. I returmaterialet finns uppgifter om resultatet av behandlingen av annulleringsmeddelandet.
 Starta verktygetÖppnas i nytt fönster(på engelska)
Aktuella Alla Aktuella

E-betalning

Med e-betalning är det lätt och säkert att handla på webben.

E-betalning kan användas i nästan all handel på internet.

Girering

Använd girering för smidig betalning i euro i Finland och till europeiska banker.

Du betalar på samma sätt vare sig mottagarens bank är i Finland eller utomlands.

Valutabetalning

En betalningsorder är det lättaste sättet för ditt företag att ta emot och betala valutabetalningar till utlandet eller till andra banker i Finland.

Du kan också betala i euro utanför Europa med betalningsorder.

Alla

E-faktura

Med e-faktura skickar du elektroniska fakturor till dina kunder, både företag och konsumenter.

Vi erbjuder alltid ett lämpligt alternativ för att sända och ta emot e-fakturor, oberoende av om du använder nätbanken eller ett eget ekonomiförvaltningssystem.

E-betalning

Med e-betalning är det lätt och säkert att handla på webben.

E-betalning kan användas i nästan all handel på internet.

SEPA-direktdebitering

SEPA-direktdebiteringstjänsten används för eurobetalningar i hela SEPA-området.

SEPA-direktdebitering erbjuder både betalare och fakturerare möjlighet att använda samma effektiva process, där de grundläggande villkoren är desamma oberoende om det är fråga om inrikes eller utrikes betalningar.

Girering

Använd girering för smidig betalning i euro i Finland och till europeiska banker.

Du betalar på samma sätt vare sig mottagarens bank är i Finland eller utomlands.

Valutabetalning

En betalningsorder är det lättaste sättet för ditt företag att ta emot och betala valutabetalningar till utlandet eller till andra banker i Finland.

Du kan också betala i euro utanför Europa med betalningsorder.

E-lön

Med e-lön sänder du lönespecifikationer i elektronisk form till löntagarna via nätbanken.

E-lön kan användas av alla organisationer oberoende av bransch.

Råd om betalningar

Sail boat stem  

SEPA i finland

Läs mer

Hand turning pages  

IBAN och BIC

Internationellt kontonummer och kod som identifierar banken.