Betalningsförmedling i Europa

Betalningsrörelsen i Finland utgör en del av det europeiska betalningssystemet. De nationella gireringssätten har tagits ur bruk i Finland.

Fakturor och löner betalas som SEPA-girering såväl inom Finland som till andra länder i eurozonen.

Den nationella direktdebiteringen har upphört.

SEPA Löner och fakturor Direktdebitering Ordlista Länkar SEPA

I SEPA-systemet ska kontonumret anges i IBAN-format, så att betalningen kan styras till rätt land.

Nordea erbjuder företagen olika alternativ för SEPA-betalning.

Det enklaste sättet är att utnyttja företagets nätbank. Våra lösningar för filöverföring ger möjlighet till fullständig automation vid ett stort antal betalningar.

Löner och fakturor

Nordea erbjuder företag i alla storlekar lämpliga lösningar för betalning av fakturor och löner.

Du kan välja mellan företagets nätbank och filöverföringstjänsterna.

Nordea erbjuder företagen olika alternativ för SEPA-betalning. Det enklaste sättet är att utnyttja företagets nätbank. Våra lösningar för filöverföring ger möjlighet till fullständig automation vid ett stort antal betalningar.

Alternativen i ett nötskal:

  • I nätbanken gör du smidigt enstaka betalningar som SEPA-girering. Via nätbanken kan du även skicka betalningsfiler från ekonomiförvaltningen via filöverföringen.
  • Om du vill automatisera betalningen av fakturor och löner kan du ansluta ditt betalningssystem till Nordeas filöverföring och tjänsten Företagets betalningar med hjälp av datakommunikationstjänsten Web Services.

Med SEPA-girering når du betalningsmottagare överallt i Europa. Du kan också betala löner genom tjänsten Företagets betalningar. I Finland förmedlas lönerna enligt nationell praxis, och alla mottagare får lönen samma dag.

Direktdebitering

Direktdebitering har upphört i Finland 31.1.2014

Den nationella direktdebiteringen har upphört i Finland i och med övergången till det gemensamma eurobetalningsområdet. Som ersättande tjänst rekommenderas e-faktura.

Ordlista

SEPA - Ordlista
BBANBasic Bank Account Number, kontonumrets nationella form
BICBank Identifier Code, bankens elektroniska adress med vilken banken identifieras i den internationella betalningsrörelsen. Samma som SWIFT-kod.
B2CBank to Customer, från banken till kunden
C2BCustomer to Bank, från kunden till banken
EBAEuro Banking Association, en servicecentral (ACH (automated clearing house) som erbjuder clearing- och täckningsöverföringstjänster för betalningar mellan bankerna och som Nordea använder i SEPA-betalningar.
ECBEuropean Central Bank, Europeiska centralbanken
EMVEuropay Mastercard Visa-standard för nya chipbaserade betalkort i internationellt sambruk.
EPCEuropean Payments Council, de europeiska bankernas gemensamma beslutsfattande organ för europeiska betalningsrörelseärenden. Organ som utvecklar SEPA-standarder och -regler.
IBANInternational Bank Account Number, kontonumrets internationella form. Bildas av BBAN genom att komplettera det med en landkod och kontrollsiffror. Kunden får IBAN-numren för sina egna konton från sin egen bank. Betalningsmottagarens IBAN kommer i fortsättningen att ingå bl.a. i fakturor.
ISO 20022

En grupp av betalningsstandarder som en standardiseringsorganisation under FN utvecklat och upprätthåller. 

Standarder har utarbetats både för gireringar och direktdebiteringar. Därtill innehåller standarderna tillämpningsanvisningar för de meddelanden som kunden sänder till banken och som banken sänder till kunden samt för meddelanden mellan bankerna och meddelanden som krävs vid avvikande handläggning.

PSDPayment Service Directive, ett direktiv gällande tjänster för betalningsrörelsen.
PE-ACHPan-European Automated Clearing House, ett clearingsystem för betalningsrörelsen mellan europeiska banker.
SEPASingle Euro Payment Area, det enhetliga eurobetalningsområdet som omfattar 28 EU-länder samt 3 EES-länder (Norge, Island, Liechtenstein) samt Monaco och Schweiz.
SEPA Credit TransferSEPA-girering, en girering inom SEPA-området som fyller de sameuropeiska reglerna och standarderna.
SEPA Debit CardEtt betalkort som fyller SEPA-standarderna och som fungerar på samma sätt inom hela SEPA-området.
SEPA Direct DebitSEPA-direktdebitering, en direktdebitering inom SEPA-området som fyller de sameuropeiska reglerna och standarderna.
UNIFI (ISO 20022) XMLSe ISO 20022
Web ServicesWeb Services är en dataöverföringsprocess som baserar sig på internationella standarder och som upprätthålls av organisationen W3C. Web Services är också en ny förbindelse- och skyddspraxis som används i bankernas Cash Management-tjänster (bl.a. SEPA Credit Transfer) och vars definitioner är tillgängliga på Finansbranschens Centralförbunds webbsidor.
Länkar

Behöver du mer information om SEPA?

På denna sida finns länkar till nyttiga sidor med tilläggsuppgifter om SEPA.

Välj länk
Finansbranschens CentralförbundÖppnas i nytt fönster
Europeiska CentralbankenÖppnas i nytt fönster (Du hittar bl.a. en broschyr som centralbanken har gjort)
EPC - European Payments CouncilÖppnas i nytt fönster
(De europeiska bankernas gemensamma beslutsfattande organ i ärenden som gäller betalningsrörelse i hela Europa bl.a. SEPA-standarder och utveckling av reglerna)
Europeiska unionenÖppnas i nytt fönster
Europeiska kommissionen-PressmeddelandeÖppnas i nytt fönster
Europeiska kommissionen-FAQÖppnas i nytt fönster
Europeiska kommissionen-direktivÖppnas i nytt fönster
SWIFTÖppnas i nytt fönster
Aktuella Alla Aktuella

E-betalning

Med e-betalning är det lätt och säkert att handla på webben.

E-betalning kan användas i nästan all handel på internet.

Girering

Använd girering för smidig betalning i euro i Finland och till europeiska banker.

Du betalar på samma sätt vare sig mottagarens bank är i Finland eller utomlands.

Valutabetalning

En betalningsorder är det lättaste sättet för ditt företag att ta emot och betala valutabetalningar till utlandet eller till andra banker i Finland.

Du kan också betala i euro utanför Europa med betalningsorder.

Alla

E-faktura

Med e-faktura skickar du elektroniska fakturor till dina kunder, både företag och konsumenter.

Vi erbjuder alltid ett lämpligt alternativ för att sända och ta emot e-fakturor, oberoende av om du använder nätbanken eller ett eget ekonomiförvaltningssystem.

E-betalning

Med e-betalning är det lätt och säkert att handla på webben.

E-betalning kan användas i nästan all handel på internet.

SEPA-direktdebitering

SEPA-direktdebiteringstjänsten används för eurobetalningar i hela SEPA-området.

SEPA-direktdebitering erbjuder både betalare och fakturerare möjlighet att använda samma effektiva process, där de grundläggande villkoren är desamma oberoende om det är fråga om inrikes eller utrikes betalningar.

Girering

Använd girering för smidig betalning i euro i Finland och till europeiska banker.

Du betalar på samma sätt vare sig mottagarens bank är i Finland eller utomlands.

Valutabetalning

En betalningsorder är det lättaste sättet för ditt företag att ta emot och betala valutabetalningar till utlandet eller till andra banker i Finland.

Du kan också betala i euro utanför Europa med betalningsorder.

E-lön

Med e-lön sänder du lönespecifikationer i elektronisk form till löntagarna via nätbanken.

E-lön kan användas av alla organisationer oberoende av bransch.

Råd om betalningar

Sail boat stem  

SEPA i finland

Läs mer

Hand turning pages  

IBAN och BIC

Internationellt kontonummer och kod som identifierar banken.