Nordea Pay

Serviceavbrott i Nordea Pay 20-21 januari

Nordea Pay tjänsten har ett serviceavbrott 20 till 21 januari. Avbrottet börjar kl 8 på morgonen, och förväntas ta 24 timmar.

Under serviceavbrottet utförs underhållsarbete. Vi ursäktar besväret avbrottet förorsakar.