Nordea Pay - Hantering av personuppgifter

Nordea samlar in och hanterar följande personuppgifter när du använder Nordea Pay:
• Saldon på bank- och kreditkonton samt uppgifter om korttransaktioner.
• Bank- och kreditkortens nummer
• IP-adress
• Uppgifter som identifierar enheten
• Användarens namn
• Personbeteckning
• Bank- och kreditkontonas nummer

Uppgifterna ovan överlåts till tredje part endast i den mån det är nödvändigt för att tillhandahålla tjänsten. Med dylik överlåtelse avses till exempel överlåtelse av kortuppgifter till en betalterminal i syfte att genomföra en kortbetalning.

I syfte att utveckla tjänsten samlar Nordea in följande uppgifter:
• Enhetens modell
• Operativsystemets version och språk
• Skärmens storlek och upplösning
• Användarens position utifrån IP-adressen
• Användarens val i appen

Närmare uppgifter om hanteringen av personuppgifterna i Nordea och registerbeskrivningen hittar du i www.nordea.fi/tietoa-nordeasta/tietoa-nordeasta/henkilotietojen-ja-evasteiden-kaytto.htmlÖppnas i nytt fönster.

Utöver det som beskrivs här kan du i appen ta i bruk tilläggsegenskaper som kräver ett separat godkännande för hanteringen av dina uppgifter. Efter att du gett ett separat samtycke i appen tillåter du att dina personuppgifter får användas i andra ändamål än de som framgår av detta samtycke. Om du aktiverar till exempel valet för marknadsföring ger du Nordea rätt att använda och hantera dina personuppgifter i enlighet med den närmare redogörelse som anges vid respektive punkt. I appens inställningar kan du när som helst redigera dina val angående dessa tilläggsegenskaper.