Wealth Planning - Katso koko varallisuuttasi

Oman varallisuuden ja elämäntilanteen tarkastelu kokonaisuutena kannattaa. Nordean Wealth Planning -palvelu tuo varallisuudenhoitoon kokonaisnäkemystä ja tarjoaa asiantuntijoiden neuvoja muuhunkin kuin sijoittamiseen. 

pb-wealth-planning-infog-525x365 


Katso monesta näkökulmasta

Varallisuuden kertyessä ja monipuolistuessa myös asiantuntijapalveluiden tarve lisääntyy. Oikeudellisista ja verotuksellisista neuvoista/näkökulmien läpikännistä on hyötyä esimerkiksi, kun suunnittelet perintöasioita ja yrityksen sukupolvenvaihdosta.

Suunnittelussa asiakkaan elämäntilanne ja varallisuus käydään läpi monesta näkökulmasta. Asiakkaan sijoitusomaisuus on tyypillisesti alle puolet hänen kokonaisvarallisuutensa arvosta. Myös pelkästään sijoituspalveluja käyttävä varallisuudenhoidon asiakas hyötyy kokonaisvaltaisesta tarkastelutavasta. Esimerkiksi metsäomaisuutta kannattaa verotuksellisistakin syistä hoitaa osana koko sijoitusomaisuutta eikä erikseen. On tärkeää huomioida myös sijoittamisen verotukselliset seuraamukset. 

Private Bankingin tarjoamat palvelut lisääntyvät samaa tahtia kuin kasvaa pankin hoidossa oleva asiakkaan varallisuus ja sitä myötä neuvojen tarve. Eri näkökohtien yhteensovittaminen on astetta vaikeampaa, ja kokonaisvaltaisen tarkastelun hyödyt kasvavat, jos Private Bankingin asiakkaalla on yritysvarallisuutta tai hän suunnittelee omaisuutensa säätiöimistä. Pankki auttaa tarvittaessa esimerkiksi yrityksen sukupolvenvaihdoksessa tai säätiön perustamisessa. 

Varaudu ajoissa 

Jokaisen meistä kannattaa suunnitelmia tehdessään tarkastella koko varallisuuttaan omistusasunnosta ja kesämökistä alkaen ja ryhtyä toimiin riittävän ajoissa. 

”Ero on melkoinen, jos vertaa pelkästään oman sijoitussalkun hyvällä hoidolla saavutettavaa tulosta varallisuuden kokonaisvaltaisella hoidolla saatavaan vielä suurempaan taloudelliseen hyötyyn, Nordea Private Bankingin maajohtaja Jukka Perttula korostaa.

Esimerkiksi perintöasioiden suunnittelussa hyvien neuvojen avulla ja ennen kaikkea riittävän aikaisilla toimenpiteillä voi säästää huomattavia summia. 

Toimiiko myös käytännössä? 

Omaisuussuunnittelussa kannattaa ottaa huomioon verotuksen ohella muut juridiset asiat sekä suunniteltujen ratkaisujen toimivuus käytännössä. Private Bankingin päälakimies, oikeustieteen tohtori Sakari Wuolijoki korostaa käytännön toimivuutta. Siitä Nordean asiantuntijoilla on laaja kokemus tarjottavanaan. 

”Kaikki mikä on verotuksellisesti edullista, ei aina toimi käytännössä. Kaikki mikä on oikeudellisesti mahdollista, ei aina ole verotuksellisesti järkevää”, Wuolijoki kiteyttää.

Jäämistösuunnittelu on tyypillinen aihe, jossa Wealth Planning - palvelun juristit ja muut asiantuntijat voivat auttaa Nordean asiakasta.

Wuolijoki ottaa esille myös vähemmän tunnetun, mutta varsin yleisen tilanteen:
”Useimmat asiakkaat ovat avioituneet kymmeniä vuosia sitten, jolloin juristit katsoivat, että avioehtosopimuksen on oltava avio-oikeuden täysin poissulkeva eikä leskelle voi antaa avio-oikeutta vain kuolintilanteessa. Tästä syystä puolisot ovat tehneet avioehtosopimuksen lisäksi testamentin, jossa enemmän omistava testamenttaa omaisuutta toiselle.
”Nykyään on kuitenkin mahdollista muuttaa avioehtosopimusta niin, että se ei pädekään kuolintilanteessa. Tällöin leski voi olla oikeutettu tasinkoon, joka on perintöverovapaa toisin kuin testamenttisaanto”, Wuolijoki kertoo.

Nordean Wealth Planning® -palvelu

  • Suunnitellun omistamisen palvelu sisältää oikeudellista ja verotuksellista neuvontaa ja tehdyn suunnitelman mukaisia toimenpiteitä.
  • Palvelu kartoittaa sinun ja perheesi kokonaisvarallisuuden eri omaisuuslajeineen ja omistuksineen, perhetilanteesi, perhe- ja perintöoikeudelliset asiakirjat ja sellaisten tarpeen sekä muut toimenpiteet.
  • Kartoituksen perusteella tehdään ehdotus toimenpiteistä. Nordea toteuttaa kanssasi yhdessä sovitut toimenpiteet.
  • Kysy lisää sijoitusjohtajaltasi. Hän selvittää, onko sinulle hyötyä Wealth Planning -palvelusta.
  • Kokonaisvaltainen tarkastelumalli toimii kaikessa Private Bankingin varallisuudenhoidossa suunnittelun apuvälineenä.

Teksti Martti Ristimäki

Alkuperäinen artikkeli kokonaisuudessaan on ilmestynyt PB Magazinen numerossa 1/2016.

Ota yhteyttä Nordea Private Bankingiin