Tunne itsesi - tunne salkkusi

Kirjoittaja on Mats Hansson, Nordean varallisuudenhoidon Asset Allocation -tiimin johtaja

mats-hansson-218x158

Taitava sijoittaminen vaatii paljon osaamista ja kovaa työtä. Tämä ei ole kuitenkaan koko totuus. Paremmaksi sijoittajaksi tullaan myös itsetuntemuksen avulla. Siihen kytkeytyy lisäksi salkun kokonaisvaltainen tuntemus. 

Kun sijoittaja on määrittänyt itselleen tavoitteet ja pitää niistä kiinni, hänellä on mahdollisuudet salkkuun, joka tuottaa vaivattomasti ja edullisesti. 

Tilanne on toinen, jos salkun rakentaminen ja sijoituspäätökset eivät ole vakaasti ankkuroituna tavoitteisiin ja riskirajoihin, sijoittamisella ei ole selvää suuntaa ja päätöksistä puuttuu johdonmukaisuus. Syntyy ajoitusvirheitä, jotka maksavat yksityissijoittajalle keskimäärin tuhansia euroja – aivan turhaan.

Tuottotavoitteen ja riskirajojen asettaminen helpottuu, kun salkun näkee nimenomaan salkkuna, ei kokoelmana yksittäisiä sijoituksia.

Näe metsä puilta

Kaikki hajauttavat salkkunsa edes jotenkuten. Maailmassa on niin paljon sijoituskohteita, että tuskin kukaan on niin varma esimerkiksi yhden osakkeen ylivertaisuudesta, että sijoittaisi kaikki rahansa vain siihen. Hyvin hajautetussakin osakesalkussa on monen sijoittajan mielestä liikaa riskiä, joten salkkuun lisätään korkosijoituksia, kunnes riski saadaan sopivalle tasolle. 

Useimmat sijoittajat pystyvät luettelemaan salkkunsa sijoitukset sekä ainakin suurin piirtein niiden tämänhetkisen arvon. Jos kysyy salkun odotettua tuottoa tai varsinkin riskiä pidemmällä aikavälillä, harvempi pystyy vastaamaan. 

Metsän näkeminen puilta, salkun näkeminen kokonaisuutena on kuitenkin sijoittamisen ydin.

Itsetuntemuksen vaikea taito

Oman riskinsietokyvyn arviointi on monelle vaikeinta sijoittamisessa. Tarvitaan itsetuntemusta – itsensä tuntemista nimenomaan sijoittajana. Lisäksi vaaditaan sijoitusten ja markkinoiden tuntemista, koska sijoittajan on tunnettava itsensä nimenomaan tuottojen ja riskien maailmassa.

Jos ei tunne itseään sijoittajana, ei voi varautua kurssilaskuihin. Mitä teen, jos markkinat laskevat voimakkaasti – vai teenkö mitään? Jos näitä ei ole pohdittu, tuloksena on usein väärin ajoitettuja ostoja ja myyntejä. 

Huono ajoitus maksaa Ilia Dichevin, Geoffrey Friesenin ja Travis Sappin vuonna 2007 julkaistujen tutkimusten mukaan yksityissijoittajalle keskimäärin 1,5 prosenttia vuodessa menetettyinä tuottoina. Jos oletetaan, että  100 000 euron osakesalkku tuottaisi seitsemän prosenttia vuodessa, huono ajoitus veisi siitä 20 vuodessa tuottoa lähes 100 000 euron verran. 

Sijoittaja on realisti

Sijoittajan taas pitää olla realisti, koska ei ole järkevää asettaa tuottotavoitetta, johon ei ole mahdollisuuksia yltää. 

Sijoittajan pitää pystyä arvioimaan luotettavasti riskiä eli sitä, miten paljon tuotto voi poiketa odotetusta tuotosta. Oman riskinsietokyvyn arviointi on järkevää vain, jos sijoittaja pystyy sen perusteella rakentamaan itselleen salkun, joka myös vastaa tätä riskiarviota. 

Tarvitaan arvio salkun odotetusta tuotosta ja riskistä. Miten hyvin voimme ennustaa eri salkkujen riskejä ja tuottoja? Vuonna 2013 Nobel-palkinnon saaneilla Eugene Famalla ja Robert Shillerillä on tähän erilaiset näkökulmat. Faman mukaan kursseja ei voi lyhyellä aikavälillä ennustaa, ja Shiller sanoo, että pitkällä aikavälillä ennustettavuus paranee. 

Jos sijoitusaika on tarpeeksi pitkä, voi siis liittyä Shillerin leiriin. Jotta salkun odotetusta tuotosta saa otteen, sen pitää kuitenkin olla tarpeeksi hyvin hajautettu. Syy piilee siinä, että esimerkiksi osakkeen koko riskistä keskimäärin noin 70 prosenttia on yrityskohtaista riskiä, loput ovat toimiala- ja markkinariskejä. Hyvin hajautetussa salkussa osakekohtaiset ja toimialakohtaiset riskit laskevat selvästi, ja ennustettavaksi jää vain markkinatuotto ja -riski, mikä helpottaa riskiarviota.

Koska yritys ja yrityksen toimintaympäristö muuttuvat nopeasti, yrityskohtainen riski on vaikea käsiteltävä pitkällä aikavälillä. Siksi on vaikeaa arvioida liikaa yrityskohtaista riskiä sisältävän salkun tuottoa ja riskiä. Sijoittajan on vaikea tietää, onko salkussa hänelle sopivasti riskiä.

Jotain uutta, jotain vanhaa

Se että oppii tuntemaan oman salkkunsa tuotto- ja riskiominaisuudet ja pystyy muokkaamaan sitä niin, että se sopii omiin riskirajoihin ja tuottotavoitteisiin, voi olla uusi näkökulma monelle sijoittajalle. Se ei tarkoita sitä, että koko salkku pitäisi laittaa uusiksi, mutta vaatii toki sen, että salkku on tarpeeksi hyvin hajautettu, jotta tuotto- ja riskiennusteet olisivat tarpeeksi luotettavia. Hajauttaminen ei ole koskaan ollut pahaksi, joten sekin hyöty saadaan kaupan päälle.


Alkuperäinen artikkeli kokonaisuudessaan on ilmestynyt PB Magazinen numerossa 2/2015.

Ota yhteyttä Nordea Private Bankingiin