Wealth Planning

Joskus on tarpeen katsoa kokonaistilannettasi sijoitussalkkua laajemmin. Yllättäviin riskeihin varautuminen tai vaikkapa varallisuuden siirtojen suunnittelu ovat asioita, joita on syytä pohtia.

Wealth Planning Wealth Planning

Wealth Planning –palvelussa  kartoitamme esimerkiksi 

  • kokonaisvarallisuuden 
  • verotuksen vaikutukset sijoituksiin
  • mahdollisesti jo olemassa olevat perhe- ja perintöoikeudelliset asiakirjat
  • yllättäviin riskeihin varautumisen 
  • varallisuuden siirtoihin liittyvät tavoitteesi. 

Kartoituksen perusteella saat kirjallisen yhteenvedon tilanteestasi ja selkeän ehdotuksen sinulle sopivista toimenpiteistä. Me myös toteutamme yhdessä sovitut toimenpiteet. 

Wealth Planning –palvelumme on Nordean kehittämä konsepti ja ainoa laatuaan Suomessa. Arvostettu Financial Times –lehti valitsi lokakuussa 2015 Private Banking –lakimiestiimin 10 parhaimman lakiosaston joukkoon Euroopassa.