Sinulle parhaiten sopiva sijoitussalkku

Millainen salkku sopii sinulle parhaiten? Kun olemme selvittäneet sijoitustarpeesi ja toiveesi, ryhdymme rakentamaan niiden mukaista salkkua.

Salkun hajauttaminen on lähtökohtamme

Sijoitusneuvontamme perustuu keskeisiin sijoitusteorioihin ja vuosien kokemukseen

Näkemyksesi riskeistä ja tuotoista määrittää sijoitussalkkusi strategisen omaisuuslajijakauman, eli joukkovelkakirjojen, osakkeiden, vaihtoehtoisten sijoitusten, käteisvarojen ja muiden omaisuuslajien osuuden salkussasi. 

Eri omaisuuslajien tuotto- ja riskitasot vaihtelevat, ja eri lajit käyttäytyvät eri tavoin vaihtelevissa markkinaolosuhteissa. Sijoitussalkun kokonaisriskiä voi pienentää valitsemalla salkkuun useita omaisuuslajeja, jolloin tuotto pysyy vakaampana. Pyrimme parhaaseen tuottoon pienimmällä mahdollisella riskillä. Se tarkoittaa riskien ottamista tuottojen saamiseksi, kuitenkin tarpeettomia riskejä välttäen.  

Sijoitusratkaisut

Pääosa tuotoista syntyy eri omaisuuslajien yhdistelmästä, mutta viime kädessä suosituksemme näkyvät salkussasi siihen valittujen sijoitustuotteiden ja -ratkaisujen muodossa. 

Private Banking -asiakkaana voit valita laajasta valikoimasta perinteisiä ja vaihtoehtoisia sijoituskohteita, joista rakennamme tarpeitasi vastaavan kokonaisuuden. Nordeassa vastuullisuus on nivottu myös sijoitustuotteisiimme. Uskomme vastuullisuuden tuovan lisäarvoa niin sinulle asiakkaanamme kuin koko yhteiskunnalle.

Lyhyen aikavälin muutoksia

Jos olet kiinnostunut sijoitusmarkkinoista ja haluat hoitaa sijoituksiasi aktiivisesti, voimme tehdä lyhyen aikavälin poikkeamia strategiasta ja pyrkiä näin kasvattamaan salkun tuottoa. Taktiset suosituksemme perustuvat ajantasaiseen näkemykseemme globaalista markkinatilanteesta sekä Nordean asiantuntijoiden tuottamiin makrotaloutta, osakkeita, valuuttoja ja joukkolainoja koskeviin analyyseihin ja suosituksiin.