Pohjoismainen mallisalkku kallellaan syklisiin osakkeisiin

Toukokuun lopussa aloittaneen Pohjoismaisen mallisalkun nykyrakenne heijastelee optimistista näkemystämme osakemarkkinoiden lähiaikojen tuottonäkymistä. Maailmantalous jatkaa kasvussa, joskin melko hitaassa sellaisessa. Yritysten tuloskasvun odotetaankin piristyvän ensi vuonna, kun vielä energiasektorin tulospudotus hellittää öljynhinnan syöksyn katkeamisen myötä.

Myös teollisuusmetallien hinnoissa on nähty käänne, mikä tukee syklisempiä teollisuussektoreita. Esimerkiksi elokuun puolivälissä pohjoismaiseen mallisalkkuun lisätty ruotsalaisyhtiö Sandvik saa tukea kaivosyhtiöiden investointilaman hellittämisestä, josta on loppukesän aikana saatu viitteitä.

Pohjoismaisen mallisalkun rakenne on muutenkin kallellaan syklisiin yhtiöihin turvasatamahenkisten defensiivisten yhtiöiden kustannuksella. Paraneva tuloskuva ja vihdoin nousuun kääntyneet tulosennusteet tukevat myönteistä näkemystämme pohjoismaisista osakemarkkinoista.

Kesällä mm. lohiyhtiöt ja Novo Nordisk pois salkusta

Olemme kesän aikana tehneet lukuisia muutoksia salkun kokoonpanoon. Kotiutimme voitot mm. vahvasti nousseista lohiyhtiöistä, sillä näemme riskejä lohen hinnan laskun jatkumiselle. Lisäksi siirsimme Pohjoismaiden arvokkaimman yhtiön Novo Nordiskin salkusta varikolle, sillä USA:n markkinoiden hintapaineet varjostavat yhtiön vanhempien lääkkeiden tuottonäkymiä. Pitkän aikavälin kasvuajurit ovat yhtiön kannalta kuitenkin edelleen suotuisat diabeteksen huolestuttavan voimakkaan yleistymisen takia, eikä yhtiötä lähivuosina uhkaa patenttien umpeutuminen monien muiden lääkejättien tavoin.

Suomalaistaustaisen Eltelin kasvu ei näy kertoimissa

Elokuun lopussa nostimme salkkuun uutena yhtiönä yhteiskunnan tärkeisiin infraverkkoihin erikoistuneen Eltelin, joka on alun perin eriytetty Fortumista 2000-luvun alussa ja joka listautui Tukholman pörssiin viime vuonna. Sähkö- ja televerkkojen suunnitteluun, asennuksiin ja ylläpitoon erikoistuneen Eltelin osakkeen arvostus on houkutteleva, jos sitä suhteuttaa yhtiön vakaan vahvoihin kasvunäkymiin.

Eltelin liiketoimintojen rakenteellinen vuosikasvu on 4-5 %:n luokkaa mm. kiristyvien viranomaissääntelyjen ansiosta. Lisäkasvua odotetaan yrityskaupoista, joissa yhtiö on ollut aktiivinen. Osake lisäksi notkahti, kun yhtiö kertoi elokuussa isosta varauksesta liittyen Norjassa toteutetun raideprojektin lisäkorjauksiin, mikä on kuitenkin luonteeltaan kertaluontoinen takapakki.

Eltelin odotetaan kykenevät bkt-kasvua voimakkaampaan kasvuun lähivuosina, sillä sähköverkkojen uusiminen ja nykyaikaistaminen on Euroopassa laajasti edessä. Esimerkiksi uusien etäluettavien sähkömittarien eli ns. älymittarien markkinoiden arvioidaan pelkästään Saksassa ja Isossa-Britanniassa olevan 4 miljardin euron luokkaa seuraavan 10 vuoden aikana. Pohjoismaissa Eltel on älymittareiden asennusten markkinajohtaja noin 60 %:n markkinaosuudellaan, mikä tarkoittaa yli viittä miljoonaa asennettua sähkömittaria. Lisä-markkinapotentiaalia Eltelille tarjoaa mm. sähkönjakeluverkkojen massiiviset uusimisinvestoinnit Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa, joiden suunnitelmat ovat paikoin jo pitkällä.

Yrityskaupat ovat olleet keskeisiä Eltelin strategiassa koko yhtiön historian ajan. Tukevan taseensa ja useiden potentiaalisten yritysostokohteiden ansiosta odotamme, että yhtiö pystyy orgaanisen liikevaihdon kasvun päälle kasvattamaan liikevaihtoaan yrityskaupoilla jopa 5 % vuodessa. Eltelin viime vuosien näytöt toteutetuista yrityskaupoista ovat hyvät. Kauppoja on tyypillisesti onnistuttu tekemään houkuttelevilla arvostuskertoimilla ja niistä on saatu tehokkaasti synergioita irti.

Vahvan kassavirran ansiosta Eltelin ennustettu vapaan kassavirran tuotto lähivuosille on lähes 10 %. Ensi vuoden tulosennusteilla laskettuna Eltelin osakkeen P/E-luvuksi tulee vain 10,5, mikä on mielestämme varsin houkutteleva taso huomioiden yhtiön kasvunäkymät.

Pohjoismaisen mallisalkun yhtiövaihdoksista ja salkkuyhtiöiden tilanteesta kerrotaan aamu- ja viikkoraporteissa, joissa näkyy päivittäin salkun kokoonpano.

Pohjoismainen mallisalkku (pdf, 617 KB)Avautuu uuteen ikkunaan

Nordea Markets