Pienyhtiöpoiminnat Pohjoismaisesta mallisalkusta

Toukokuun lopussa startanneen Pohjoismaisen mallisalkun kesäkuu on ollut suotuisa, sillä salkku on tuottanut selvästi pohjoismaisia osakemarkkinoita enemmän. Pohjoismaisesta mallisalkusta löytyy alueen markkina-arvoltaan suurimpien yhtiöiden, kuten Novo Nordiskin tai H&M:n, ohella joukko kiinnostavia pienempiä osakepoimintoja. Markkina-arvoltaan salkun pienimmät yhtiöt ovat kotimaisen johdinsarjavalmistaja PKC Groupin ohella ruotsalainen Haldex sekä norjalaiset PetroleumGeo-Services ja Grieg Seafood.

Haldex – toipumista takaisinkutsujen jälkeen

Haldex toimittaa jarru- ja ilmajousitusjärjestelmiä kuorma-autoihin, linja-autoihin ja perävaunuihin. Haldexin nimi on henkilöautoilijoille tullut tutuksi nelivetojärjestelmistä, joita mm. VW-konserni ja Volvo käyttää. Haldexin nelivetoyksikkö kuitenkin myytiin vuonna 2011 amerikkalaiselle autoteollisuuden alihankkija BorgWarnerille, eivätkä Haldex-nelivedot ole siis enää osa konsernia. Haldexin kannattavin liiketoiminta-alue on jälkimarkkinamyynti, joka tuo yli 40 % liikevaihdosta. Haldexin kannattavuuden paraneminen on näkynyt myös osakekurssissa, jonka lento kuitenkin katkesi viime vuonna takaisinkutsuihin, jotka käänsivät monet sijoittajat jälleen epäilevälle kannalle. Takaisinkutsu rajoittuu kuitenkin yksittäiseen osaan ja vain Pohjois-Amerikan markkinoille. Arvioimmekin, että takaisinkutsuhuolien laantuminen palauttaa markkinoiden kiinnostuksen osaketta kohtaan. Kasvua Haldexille odotetaan mm. Kiinan lakimuutoksista, joiden arvioidaan lisäävän turvalaitteiden kysyntää ja mm. Haldexin jarrutehostimien menekkinäkymiä. Haldex on myös väläytellyt mahdollista isompaa yritysostoa, jolla yhtiö saattaisi laajentaa esimerkiksi kasvaville Aasian markkinoille. 

Petroleum Geo-Services – markkinaosuus nousussa

Petroleum Geo-Services on yksi suurimpia merenalaisten öljy- ja kaasuvarantojen paikantamiseen ns. seismisen luotauksen avulla keskittyneitä yhtiöitä. Petroleum Geo-Servicesin kalusto on toimialan moderneinta ja kustannustehokkainta. Tämän ansiosta odotamme yhtiön selviytyvän öljy-yhtiöiden investointilamasta suhteellisena voittajana. PGS:n markkinaosuus onkin noussut jo lähes 40 %:iin, kun olemassaolostaan kamppailevat pienemmät kilpailijat vähentävät aluskalustoaan. Kilpailijoiden kaatuminen onkin jo näkynyt PGS:n alusten nousseina käyttöasteina. PGS:n osakkeen P/book-kerroin on painunut viime viikkojen markkinamyllerryksen myötä jo varsin matalalle 0,4:n tasolle, vaikka yhtiön tasehuolet hellittivätkin toukokuun kovenanttisovun myötä ja öljynhintakin on noussut vahvasti alkuvuoden pohjista. 

Grieg Seafood – aliarvostettu lohenkasvattaja

Grieg Seafood on loheen keskittynyt kalankasvattaja, joka sai takavuosina kyseenalaista mainetta kalataudeistaan ja heikosta tuloskunnostaan. Yhtiö on kuitenkin kehittänyt viime vuosina prosessejaan mm. panostamalla omaan smolttikasvatukseen. Toimialalla yleistyneen käytännön mukaisesti myös Grieg kasvattaa poikaset aiempaa isommaksi ennen merialtaisiin siirtämistä, mikä osaltaan pienentää tautiriskejä. Yhtiön tuloskunto onkin sisäisten toimien ja nousseen lohen hinnan ohella parantunut selvästi. Lohen hinnannousulle tuovat tukea myös viimeaikaiset uutiset myrkkyleväkukintojen leviämisestä Chilen ohella myös Kanadaan kilpailevan Cermaq-lohenkasvattajan farmeille. Grieg Seafoodin osake on viimeaikaisesti noususta huolimatta edelleen sektoria edullisemmin hinnoiteltu. Kuluvan vuoden tulosennusteilla Griegin P/E-luvuksi tulee alle 8, kun esimerkiksi toimialan isoimman yhtiön Marine Harvestin (joka on myös mallisalkussa) arvostuskerroin on lähes 12.

Nordea Investment Strategy & Advice