Hajautettu salkku

Eri omaisuuslajien kuten osakkeiden tai korkosijoitusten tuotot vaihtelevat suhteessa toisiinsa eri ajankohtina. Sijoitussalkun kokonaisriskiä voi pienentää valitsemalla salkkuun useita omaisuuslajeja, jolloin tuotonvaihtelu on tasaisempaa.

Omaisuuslajihajautus Sijoitusstrategia Salkkuanalyysi Sijoitustuotteet Omaisuuslajihajautus

Suosittelemme sinun tavoitteisiisi sopivaa omaisuuslajien, eli osakkeiden, korkosijoitusten ja mahdollisesti muiden omaisuuslajien osuuksia salkussasi - näin hallitset sijoituksiasi pitkällä aikavälillä johdonmukaisesti ja kokonaisvaltaisesti. 

Lähestymistapamme salkun hoitoon perustuu keskeisiin sijoitusteorioihin ja Nordean määrittämiin pitkän aikavälin tuotto- ja riskiodotuksiin eri omaisuuslajeille.

Parhaan yksittäisen sijoituskohteen valinta etukäteen on hyvin vaikeaa. Lisäksi sijoituskohteiden alituinen myyminen ja ostaminen lisäävät sijoitusten hoitamisesta koituvia kuluja. Pitkän aikavälin sijoitussuunnitelma auttaa välttämään liiallisesta kaupankäynnistä aiheutuvia kuluja ja tehostaa siten sijoitussalkun hoitoa. 

Mielestämme sijoitusten jakaminen eri omaisuuslajeihin sekä yksittäisten sijoituskohteiden hyvä hajautus antavat parhaat mahdollisuudet sijoitussalkun riskien hallintaan, jolloin myös sijoittamisen kokonaistavoitteet ovat paremmin saavutettavissa.

Sijoitussalkkusi kokonaistuoton ja -riskin määrittää pitkällä aikavälillä pääosin siihen sisältyvien omaisuuslajien yhdistelmä. Perustana ovat sinun valintasi, eli millaiset ovat salkkusi tuottotavoite ja riskitaso.

Sijoitusstrategia

Sijoituspäätösten tekeminen ei ole helppoa. Siksi tarjoamme käyttöösi sijoitusstrategiamme, jonka pohjalta ehdotamme markkinatilanteeseen perustuvia muutoksia salkkusi rakenteeseen. 

Suosituksemme lähtökohtana ovat markkinatilanteen ja -informaation lisäksi Nordean asiantuntijoiden tuottamat taloutta ja markkinoita koskevat arviot ja suositukset.

Otamme kantaa eri omaisuuslajien, markkina-alueiden ja -toimialojen osuuksiin sijoitussalkussasi. Suosituksemme tarkistetaan pääsääntöisesti kerran kuussa, tarvittaessa useammin. 

Sijoitusjohtajasi auttaa sinua, kun pohdit, miten suosituksemme vaikuttavat sinun salkkuusi.

Salkkuanalyysi

Yli miljoonan euron sijoitussalkkuihin suosittelemme yksilöllistä ja syvällistä salkkuanalyysia. Palvelu on tarjolla myös instituutioille. 

Salkkuanalyysi on Nordean kehittämä menetelmä ja se sisältää analyysin sijoitussalkkusi koostumuksesta ja sen riskikeskittymistä. Niin ikään arvioimme salkun pitkän aikavälin tuotto- ja riskiodotuksia erilaisilla salkkuvaihtoehdoilla.

Salkkuanalyysi toimii apuvälineenä siinä, miten sijoitukset kannattaa hajauttaa eri omaisuuslajeihin ja eri sijoitusmarkkinoille, jotta sijoituksille saataisiin mahdollisimman hyvä tuotto valitsemallasi riskitasolla.

Sijoitustuotteet

Private Banking -asiakkaana sijoitusvaihtoehtojasi ovat mm. osakkeet, ETF:t ja sertifikaatit, rahastot, joukkovelkakirjalainat, sijoitusobligaatiot ja sijoitusvakuutukset.

Lisäksi asiantuntijamme räätälöivät tuotteita varta vasten tiettyihin sijoituskohteisiin. 

Private Bankingissä Nordean omaa rahastovalikoimaa täydentää tarkoin valikoitu joukko Nordean ulkopuolisia rahastoja.

Voit myös jättää varallisuutesi hoidon kokonaan tai osittain meidän tehtäväksemme. Silloin valittavanasi on erilaisia täyden valtakirjan salkkupalveluja.