Osaketodistus Eurooppalaiset Pankit Bonuskuponki

Osaketodistus Eurooppalaiset Pankit Bonuskuponki on Nordea Pankki Suomi Oyj:n liikkeeseenlaskema noin viiden vuoden mittainen joukkovelkakirjalaina. 

Tuotto ja takaisinmaksettava nimellispääoma määräytyvät EURO STOXX Banks -hintaindeksin arvonkehityksen perusteella. Indeksi on markkina-arvopainotettu ja sisältää osaketodistuksen liikkeeseenlaskuhetkellä 30 eurooppalaista pankkiosaketta.

Pankkiosakkeiden arvonkehitys on jäänyt jälkeen huomattavasti muista osakkeista viimeisten viiden vuoden aikana heikon talouskasvun vähennettyä lainojen kysyntää, ja alhaisten korkojen syötyä pankkien perusliiketoiminnan kannattavuutta.

Merkintäaika

Merkintäaika on 11.4.-27.5.2016. 

Tuotonlaskenta ja nimellispääoman palautus

Eräpäivänä maksettava tuotto määräytyy EURO STOXX Banks -hintaindeksin arvonkehityksen ja bonuskupongin perusteella.

Mikäli tuotonlaskennan mukainen viiteindeksin arvonkehitys on nolla tai positiivinen, maksetaan sijoittajalle eräpäivänä alustavasti 50 prosentin* bonuskuponki. Lisäksi mikäli viiteindeksin arvonkehitys on yli 50 prosenttia*, maksetaan sijoittajalle bonuskupongin ylittävältä osuudelta arvonkehitystä vastaava määrä. Sijoitukselle ei makseta tuottoa, mikäli viiteindeksin arvonkehitys on negatiivinen.

Riskit

Sijoitus ei ole pääomaturvattu. Sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Jos tuotonlaskennan mukainen viiteindeksin arvonkehitys on nolla tai positiivinen, palautetaan nimellispääoma eräpäivänä kokonaisuudessaan. Jos tuotonlaskennan mukainen arvonkehitys on negatiivinen, vähennetään eräpäivänä palautettavasta nimellispääomasta arvonkehityksen prosentuaalista laskua vastaava määrä. Mahdollista ylikurssia ei palauteta.

Sijoitukseen liittyy lisäksi riski liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä.

Merkintä

Merkinnän voi tehdä Nordean verkkopankissa. Tutustu huolella lainan markkinointiesitteeseenAvautuu uuteen ikkunaan, lainan ehtoihinAvautuu uuteen ikkunaan ja joukkolainaohjelmaanAvautuu uuteen ikkunaan.


*Bonuskuponki vahvistetaan 1.6.2016 ja se on vähintään 40 %. Mikäli bonuskuponki jäisi alle 40 prosentin, liikkeeseenlasku perutaan.