Nordea Platinum - tärkeät puhelinnumerot

Pidäthän tärkeät yhteystiedot aina mukanasi.

Suomeksi På svenska In English Suomeksi

Private Banking Asiakaspalvelu

 • Suomessa: 020 724 8300 ma-pe 9-16 (0,08 euroa/puhelu + 0,07-0,17 euroa/min)
 • ulkomailta soitettaessa: +358 20 724 8300 ma-pe 9-16 (ulkomaan puhelun hinta)
 • muina aikoina sinua palvelee Nordea 24/7, puh. 0200 3000, ulkomailta soitettaessa +358 200 3000 (ulkomaan puhelun hinta) 

Sulkupalvelu, jos korttisi katoaa tai varastetaan (24 h/vrk)

 • Suomessa: 020 333
 • ulkomailta soitettaessa: +358 20 333

Hätäkäteinen (Emergency cash) (24 h/vrk)

 • Nets HelpLine: (09) 696 4696
 • ulkomailta soitettaessa: +358 9 696 4696

Vakuutukset *)

Vakuutusyhtiö AIG Europe Limited (Finland), ma-pe 9-21, la 10-16

 • Suomessa: 020 366 900 (paikallisverkkomaksu/matkapuhelinmaksu)
 • ulkomailta soitettaessa: +358 20 366 900

*) Korttivakuutusten myöntäjä muuttuu 1.1.2018 alkaen. Jatkossa vakuutukset myöntää vakuutusyhtiö Tryg. Voimassa olevat Nordean korttivakuutukset, jotka on myöntänyt AIG Europe Limited (Finland), päättyvät vakuutettujen osalta 31.12.2017. Vakuutusyhtiön muutos ei vaikuta vakuutusten sisältöön, sillä uusien vakuutusten ehdot vastaavat päättyviä vakuutuksia.

På svenska

Private Banking Kundtjänst

 • i Finland: 020 724 8700 mån-fre kl. 9-16 (0,08 euro/samtal + 0,07-0,17 euro/min)
 • från utlandet: +358 20 724 8700 mån-fre kl. 9-16 (utrikessamtalsavgift)
 • övriga tider betjänas du av Nordea Kundtjänst, mån-fre kl. 8-20, tfn 0200 5000, från utlandet +358 200 5000 (utrikessamtalsavgift)

Spärrtjänst om kortet förkommer eller blir stulet (24 h)

 • i Finland: 020 333
 • från utlandet: +358 20 333

Kriskontanter (Emergency cash) (24 h)

 • Nets HelpLine: (09) 696 4696
 • från utlandet: +358 9 696 4696

Försäkringar *)

Försäkringsbolaget AIG Europe Limited (Finland), mån-fre 9-21, lör 10-16

 • i Finland: 020 366 900 (lokalnätsavgift, mobilsamtalsavgift)
 • från utlandet: +358 20 366 900

*) Försäkringsgivaren vid Nordeas kort ändras 1.1.2018. I fortsättningen beviljas försäkringarna av Försäkringsbolaget Tryg. De giltiga kortförsäkringarna i Nordea som AIG Europe Limited (Finland) har beviljat upphör att gälla för de försäkrade 31.12.2017. Att försäkringsbolaget byts påverkar inte innehåller i försäkringen eftersom villkoren för de nya försäkringarna motsvarar de försäkringar som upphör.

In English

Private Banking Customer Service

 • From Finland: 020 724 8300, Mon-Fri 9.00-16.00 (on banking days) (0.08 euro/phone call + 0.07-0.17 euro/min)
 • From abroad: +358 20 724 8300, Mon-Fri 9.00-16.00 (on banking days)
 • supported by Nordea Customer Service, from Finland: 0200 70 000, from abroad: +358 200 70 000 (international call charge), Mon-Fri 10.00-16.30 (on banking days)

Lost card reporting, if your card is lost or stolen (24/7)

 • In Finland: 020 333
 • From abroad: +358 20 333

Emergency cash (24/7)

 • Nets HelpLine: 09 696 4696
 • From abroad: +358 9 696 4696

Insurance *)

Insurance company AIG Europe Limited (Finland), Mon-Fri 9.00-21.00, Sat 10.00-16.00

 • In Finland: 020 366 900 (local network charge/mobile call charge)
 • From abroad: +358 20 366 900

*) As of 1 January 2018, the insurance policies included in Nordea's cards will be issued by Tryg Insurance Company. The currently valid Nordea card insurance policies, which have been issued by AIG Europe Limited (Finland), will expire for the insured on 31 December 2017. The change of insurance provider will not affect the content of the insurances, as the terms and conditions of the new policies will be identical to the current ones.