Luottotodistus Eurooppa High Yield Kertyvä Tuotto

Luottotodistus Eurooppa High Yield Kertyvä Tuotto on Nordea Pankki Suomi Oyj:n liikkeeseenlaskema noin viiden vuoden mittainen kertyvätuottoinen joukkovelkakirjalaina.

 

Luottotodistus tarjoaa sijoittajalle mahdollisuuden sijoittaa hajautetusti 75 eurooppalaisen high yield -yrityksen luottoriskiin yhdellä sijoituksella. Merkintäaika on 29.2.-8.4.2016.

 

Kertyvätuottoisen joukkovelkakirjalainan etu korkoa maksavaan joukkovelkakirjalainaan verrattuna on sen korkoa korolle kerryttävä rakenne, mikä nostaa sijoituksen tuottopotentiaalia korkoa maksavaan verrattuna. Luottotodistuksen tuotto ja takaisinmaksettava pääoma määräytyvät Markit iTraxx Europe Crossover -indeksin sarjan 24 viiteyhtiöiden luottovastuutapahtumien perusteella. 

 

Tuotonlaskenta, nimellispääoman palautus 

Luottotodistus Eurooppa High Yield Kertyvä Tuotto on euromääräinen sijoitus, joka erääntyy eräpäivänä arvoon 130 %, mikäli viiteindeksin yhtiöissä ei tapahdu yhtään luottovastuutapahtumaa luottovastuuaikana. Tällöin tuotto vastaa noin 5,5 prosentin vuotuista tuottoa.* Mikäli yhdessä tai useammassa viiteyhtiössä tapahtuu luottovastuutapahtuma, vähentää jokaisen viiteyhtiön luottovastuutapahtuma eräpäivänä maksettavaa määrää noin 1,7 prosenttiyksiköllä. Sillä, miten mahdolliset luottovastuutapahtumat sijoittuvat luottovastuuajalle tai mitä niihin liittyvät takaisinsaantiarvot ovat, ei ole vaikutusta eräpäivänä maksettavaan määrään.


Riskit 

Luottotodistus ei ole pääomaturvattu. Nimellispääoma palautetaan eräpäivänä kokonaisuudessaan, mikäli enintään 17 viiteyhtiössä tapahtuu luottovastuutapahtuma luottovastuuaikana. Eräpäivänä palautettava määrä on nimellispääomaa pienempi, mikäli luottovastuuaikana enemmän kuin 17 viiteyhtiötä ajautuu luottovastuutapahtumaan. Nimellispääoma menetetään kokonaan, mikäli kaikissa viiteyhtiöissä tapahtuu luottovastuutapahtuma.

 

Lainaan liittyy riski liikkeeseenlaskijan maksukyvystä. Mahdollista ylikurssia eli lainan nimellisarvon ylittävää merkintähinnan osaa ei palauteta.


Merkintä 

Merkinnän voi tehdä Nordean verkkopankissa. Tutustu huolella lainan markkinointiesitteeseenAvautuu uuteen ikkunaan , ehtoihinAvautuu uuteen ikkunaan  ja joukkolainaohjelmaanAvautuu uuteen ikkunaan .

 

 

* Tuotonlaskennassa merkintähinnaksi on oletettu 100 %. Verotusta ei ole huomioitu.