Korkotodistus Eurooppa High Yield 7/2021

Korkotodistus Eurooppa High Yield 7/2021 on Nordea Pankki Suomi Oyj:n liikkeeseenlaskema noin viiden vuoden mittainen joukkovelkakirjalaina. 

Sijoitus kohdistuu eurooppalaisten korkeamman luottoriskin (ns. high yield) omaavien yhtiöiden luottoriskiin. Kohde-etuutena on 75 viiteyhtiöstä koostuva Markit iTraxx Europe Crossover -luottoriski-indeksin sarja 25, joka on hajautettu niin toimialojen kuin maidenkin suhteen. Korkotodistuksen avulla saavutetaan hyvin hajautettu luottoriskisijoitus yhdellä ainoalla sijoituksella.

Merkintäaika on 31.3.-18.12.2016 (jälkimarkkinakauppaa voi käydä myös merkintäajan jälkeen Nordeassa ja Helsingin Pörssissä). 

Tuotonlaskenta ja pääoman palautus

Korkotodistukselle maksetaan neljännesvuosittain vaihtuvaa korkoa euribor 3 kk + 4,20 % (vuotuista korkoa, viimeisen korkojakson korko on euribor 1 kk + 4,20 %). Korko on vuotuista korkoa ja euribor-sidonnaisena se mukautuu kulloinkin vallitsevaan korkotilanteeseen.* 

Korkoa maksetaan koko nimellispääomalle, mikäli yhdessäkään viiteyhtiössä ei tapahdu luottovastuutapahtumaa luottovastuuaikana. Jokaisen viiteyhtiön luottovastuutapahtuma laskee tuotonlaskennassa käytettävää laskennallista nimellispääomaa viiteyhtiön indeksipainon verran. Luottovastuutapahtuman vaikutus tuotonlaskennassa huomioidaan sen vahvistetusta tapahtumapäivästä alkaen.

Sijoitukseen liittyvät riskit

Sijoitus ei ole pääomaturvattu, eli sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Korkoa kerryttävä ja eräpäivänä palautettava nimellispääoma riippuu kohde-etuutena olevan luottoriski-indeksin luottovastuutapahtumista. 

Sijoitukseen liittyy lisäksi riski liikkeeseenlaskijan maksukyvystä.

Merkintä

Merkinnän voit tehdä Nordean verkkopankissa. Tutustu ennen merkinnän tekoa huolella lainan markkinointiesitteeseenAvautuu uuteen ikkunaan ja ehtoihinAvautuu uuteen ikkunaan (englanniksi) sekä Nordean joukkolainaohjelmaan www.nordea.fi/korkotodistuksetAvautuu uuteen ikkunaan.

*Mahdollinen negatiivinen euribor 3 kk -korko laskee sijoittajalle maksettavaa korkoa negatiivisen koron verran. Sijoittajan vastaanottama kokonaiskorko (= euribor 3 kk + kiinteä lisäkorko) on kuitenkin aina vähintään nolla. Viimeisellä korkojaksolla (20.6.2021–20.7.2021) viitekorkona käytetään euribor 1 kk -korkoa.