Valuuttariskiltä suojautuminen

Yritys, jolla on valuuttamääräisiä tuloja, menoja, vastuita tai omistusta, altistuu valuuttakurssien muutoksille. Valuuttakurssien liikkeet voivat aiheuttaa merkittävää vaihtelua tuloksessa, kassavirroissa ja taseessa. Valuuttakurssiliikkeiltä suojautumiseen on tarjolla monia vaihtoehtoja.

Valuuttariskiltä suojautuminen Valuuttariskit hallintaan Esimerkkitilanteita Valuuttariskiltä suojautuminen

Valuuttariskit hallintaan

Valuuttariski on usein ulkomaankauppaa käyvän yrityksen suurin yksittäinen rahoitusriski. Valuuttakurssimuutokset voivat syödä ulkomaankaupan katteen ja vaikuttaa negatiivisesti yritykseen tulokseen ja tunnuslukuihin. Valuuttariskiltä on kuitenkin mahdollista suojautua monella eri tavalla.

  • Valuuttakurssimuutokset ovat usein suuria ja ennakoimattomia
  • Kurssimuutokset voivat vaikuttaa negatiivisesti yrityksen tulokseen
  • Valuuttariskiltä on mahdollista suojautua monella eri tavalla
Valuuttariskit hallintaan

Valuuttasuojaustuotteet sopivat sovittuun kauppaan perustuvien ja ennustettujen kassavirtojen suojaamiseen. Valuuttasuojauksia käytetään valuuttamääräisten lainojen ja investointien sekä sijoitusten riskien pienentämiseen. Nordean asiantuntijat auttavat yrityksiä valuuttariskien hallinnassa ja sopivien suojaustuotteiden valinnassa.

Esimerkkitilanteita

Esimerkkitilanteita, joissa on valuuttariskejä

  • Yrityksellä on tuloja vieraassa valuutassa.
  • Yritys on ostanut koneen esimerkiksi Yhdysvalloista ja sen maksu erääntyy maksettavaksi dollareissa kolmen kuukauden kuluttua.
  • Yrityksellä on tytäryhtiö euroalueen ulkopuolella.

Valuuttasuojaus

 

Selkeyttää vastuunjakoa ja tehostaa päätöksentekoa

Riskipolitiikan avulla voidaan jäsentää markkinariskien hallinnan tavoitteet sekä käytännön toimintamallit.